Plan zajęć - kierunek: mgr kognitywistyka, studia drugiego stopnia (Lublin), specjalność: PODSTAWOWA, rok II, semestr: zimowy
poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
08:00
09:30
Natural Language Processing, LAB, 30h, s.345(H)
prof. UMCS P. Konderak
przedmiot wybieralny
Neuromodeling., WY, 15h, s.345(H)
dr hab. G. Wójcik
co tydzień 45 min. od godz. 8:45-9:30
Ogłoszenie, CW, 10h, s.104 B(Hum. Nowa)
dr Y.
PLAN MOŻE ULEC ZMIANIE
09:40
11:10
Mindreading (ang.), WY, 30h, s.339(H)
prof. UMCS A. Kapusta
Neuromodeling., LAB, 30h, s.345(H)
dr hab. G. Wójcik
11:20
12:50
Mindreading (ang.), KW, 15h, s.339(H)
prof. UMCS A. Kapusta
co tydzień 45 min. od godz. 11:20- 12:05
Neuromodeling., LAB, 30h, s.345(H)
dr hab. G. Wójcik
przedmiot wybieralny
13:00
14:30
14:40
16:10
16:20
17:50
Neuro- i psycholingwi., WY, 15h, s.Nr 2 Hum. parter(H)
dr hab. J. Panasiuk
co tydzień 45 min. od godz. 16:45-17:30
18:00
19:30
Neuro- i psycholingwi., KW, 30h, s.Nr 2 Hum. parter(H)
dr hab. J. Panasiuk
od godz. 17:30-19:00
Budynki: Szpital - Al. Kraśnickie 100-Szpital, dsA - ds "AMOR", dsZ - DS ZANA, - DS. KRONOS, D.CH. - Duża Chemia, - Fizyka, - Hotel, H - Humanik stary, Hum. Nowa - Humanistyka Nowa, Inform. - Informatyki, Psych. - Psychologii, PSK 4 - Sala seminaryjna Kliniki Neurochirurgii, Barak - ul.Sowińskiego, Inst.Sztuk - Wydz. Artystyczny, WMFiI - Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki, WPT PL - Wydział Podstaw Techiki POLLUB, - Wydział Politologii,