Plan zajęć - kierunek: mgr kognitywistyka, studia drugiego stopnia (Lublin), specjalność: PODSTAWOWA, rok II, semestr: letni
poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
08:00
09:30
Semiotyka mediów społecznościowych, KW, 30h, s.307(H)
dr hab. M. Trybulec
przedmiot wybieralny
Semiotyka reklamy, KW, 30h, s.Nr 2 Hum. parter(H)
dr A. Mierzwińska-Hajnos
przedmiot wybieralny
Ogłoszenie, CW, 10h, s.2.02
dr X.
PLAN MOŻE ULEC ZMIANIE
09:40
11:10
Kognitywne teorie decyzji, KW, 15h, s.307(H)
dr M. Wodziński
I poł. sem.
11:20
12:50
Filozofia nauk przyrodniczy., KW, 30h, s.Nr 3 Hum. parter(H)
prof. UMCS A. Łukasik
Language evolution and development, KW, 30h, s.345(H)
prof. UMCS P. Konderak
przedmiot wybieralny
Kognitywne teorie decyzji, WY, 30h, s.307(H)
prof. M. Hetmański
13:00
14:30
Neuroaestheti., WY, 15h, s.Nr 3 Hum. parter(H)
dr hab. M. Krawczyk
45 min. co tydzień od godz. 13:45-14:30
Filozofia nauk przyrodniczy., WY, 15h, s.Nr 3 Hum. parter(H)
prof. UMCS A. Łukasik
co tydzień po 45 min.do godz. 13:45
Antropologia poznawcza, WY, 15h, s.4 parter(H)
dr hab. B. Tomczyk
15h WY na zmiane z 15h KW co 2 tydzień
14:40
16:10
Neuroaestheti., KW, 30h, s.Nr 3 Hum. parter(H)
dr hab. M. Krawczyk
16:20
17:50
18:00
19:30
Budynki: Szpital - Al. Kraśnickie 100-Szpital, dsA - ds "AMOR", dsZ - DS ZANA, - DS. KRONOS, D.CH. - Duża Chemia, - Fizyka, - Hotel, H - Humanik stary, Hum. Nowa - Humanistyka Nowa, Inform. - Informatyki, Psych. - Psychologii, PSK 4 - Sala seminaryjna Kliniki Neurochirurgii, Barak - ul.Sowińskiego, Inst.Sztuk - Wydz. Artystyczny, WMFiI - Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki, WPT PL - Wydział Podstaw Techiki POLLUB, - Wydział Politologii,