Plan zajęć - kierunek: lic Socjologia, studia I stopnia (Lublin), specjalność: PODSTAWOWA, rok I, semestr: zimowy
poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
08:00
09:30
Mikrostruktur., WY, 30h, s.Aula(H)
prof. W. Piątkowski
Elementy prawa, WY, 15h, s.Aula(H)
dr hab. M. Stefaniuk
I poł. sem.
Ogłoszenie, CW, 10h, s.104 B(Hum. Nowa)
dr Y.
PLAN MOŻE ULEC ZMIANIE
Demografia , KW, 30h, s.F 3 Stara Fizyka I p
dr M. Nowakowski
gr.I, sala 1007 WMFI 10 piętro
Antropologia kulturowa, KW, 30h, s.54
dr E. Barańska
gr.II, sala 54 WMFI, od 13.10.2022r.
Warsztaty myślenia projektowego., LAB, 30h, s.240 II p.(H)
dr M. Nowakowski
gr.I, I poł. sem.
Techniki skutecznego uczenia się , LAB, 30h, s.236 Hum.(H)
dr M. Nowakowski
gr.I,II poł. sem.
09:40
11:10
Historia myśli socjologiczn., KW, 15h, s.236 Hum.(H)
dr A. Stawicki
gr.III, II poł. sem.
Mikrostruktur., KW, 30h, s.201(H)
prof. W. Piątkowski
gr.I
Historia myśli socjologiczn., WY, 30h, s.Aula(H)
dr hab. J. Chodak
Demografia , KW, 30h, s.F 3 Stara Fizyka I p
dr M. Nowakowski
gr.II, sala 1007 WMFI 10 piętro
Antropologia kulturowa, KW, 30h, s.54
dr E. Barańska
gr.I, sala 54 WMFI, od 13.10.2022r.
Techniki skutecznego uczenia się , LAB, 30h, s.236 Hum.(H)
dr M. Nowakowski
gr.II, I poł. sem.
Warsztaty myślenia projektowego., LAB, 30h, s.240 II p.(H)
dr M. Nowakowski
gr.II, II poł. sem.
Podstawy przedsiębiorczości , LAB, 30h, s.F 3 Stara Fizyka I p
dr B. Twarowski
gr.I, sala 1007 WMFI
11:20
12:50
Mikrostruktur., KW, 30h, s.201(H)
prof. W. Piątkowski
gr.II
Wstęp do socjologii, WY, 15h, s.Aula(H)
dr A. Wysocki
I poł. sem.
Historia myśli socjologiczn., KW, 15h, s.54
dr A. Stawicki
gr.I, II poł. sem.sala 54 WMFI
Wstęp do socjologii, KW, 15h, s.54
dr K. Podgórska
gr.I, I poł. sem., sala 54 WMFI
Demografia , KW, 30h, s.F 3 Stara Fizyka I p
dr M. Nowakowski
gr.III, sala 1007 WMFI 10 piętro
Techniki skutecznego uczenia się , LAB, 30h, s.236 Hum.(H)
dr M. Nowakowski
gr.III, I poł. sem.
Warsztaty myślenia projektowego., LAB, 30h, s.240 II p.(H)
dr M. Nowakowski
gr.III, II poł. sem.
Podstawy przedsiębiorczości , LAB, 30h, s.F 3 Stara Fizyka I p
dr B. Twarowski
gr.II, sala 1007 WMFI
13:00
14:30
Mikrostruktur., KW, 30h, s.201(H)
prof. W. Piątkowski
gr.III
Antropologia kulturowa, KW, 30h, s.101(H)
dr E. Barańska
gr.III od 12.10.2022r.
Historia myśli socjologiczn., KW, 15h, s.54
dr A. Stawicki
gr.II, II poł. sem., sala 54 WMFI
Język obcy, KW, 30h, s.F1 parter
mgr J. Steinbrich
gr.I, sala 1006 WMFI 10 piętro
Wstęp do socjologii, KW, 15h, s.54
dr K. Podgórska
gr.II, I poł. sem., sala 54 WMFI
Podstawy przedsiębiorczości , LAB, 30h, s.F 3 Stara Fizyka I p
dr B. Twarowski
gr.III, sala 1007 WMFI
Techniki skutecznego uczenia się , LAB, 30h, s.236 Hum.(H)
dr M. Nowakowski
gr.IV, I poł. sem.
Warsztaty myślenia projektowego., LAB, 30h, s.236 Hum.(H)
dr M. Nowakowski
gr.IV, II poł. sem.
14:40
16:10
Prawo autorskie i ochrona własności intelektualn., WY, 15h, s.Aula(H)
dr hab. J. Gurczyński
I poł. sem.
Język obcy, KW, 30h, s.F 3 Stara Fizyka I p
mgr J. Steinbrich
gr.II, sala 1007 WMFI
Wstęp do socjologii, KW, 15h, s.54
dr K. Podgórska
gr.III, I poł. sem., sala 54 WMFI
Podstawy przedsiębiorczości , LAB, 30h, s.F 3 Stara Fizyka I p
dr B. Twarowski
gr.IV, sala 1007 WMFI
16:20
17:50
Język obcy, KW, 30h, s.201(H)
dr W. Wieczerniak
gr.III
18:00
19:30
Budynki: Szpital - Al. Kraśnickie 100-Szpital, dsA - ds "AMOR", dsZ - DS ZANA, - DS. KRONOS, D.CH. - Duża Chemia, - Fizyka, - Hotel, H - Humanik stary, Hum. Nowa - Humanistyka Nowa, Inform. - Informatyki, Psych. - Psychologii, PSK 4 - Sala seminaryjna Kliniki Neurochirurgii, Barak - ul.Sowińskiego, Inst.Sztuk - Wydz. Artystyczny, WPT PL - Wydział Podstaw Techiki POLLUB, - Wydział Politologii,