kierunek:    specjalność:    rok:    semestr:
poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
08:00
09:30
Ogłoszenie, CW, 10h, s.214(Hum. Nowa)
dr Y.
PLAN MOŻE ULEC ZMIANIE
Globalne procesy społeczne, KW, 15h, s.Czyt. Bibl. WFiS(H)
dr A. Jekaterynczuk
od 26.10.2022r.
Globalne procesy społeczne, WY, 30h, s.Nr 3 Hum. parter(H)
dr A. Wysocki
09:40
11:10
Teorie w analizach socjologiczn., WY, 30h, s.240 II p.(H)
prof. UMCS A. Kolasa - Nowak
Filozofia, WY, 15h, s.Nr 3 Hum. parter(H)
dr hab. A. Ostrowski
15h WY na zmiane z 15h KW co 2 tydzień
11:20
12:50
Seminarium magisterskie., SEM, 30h, s.134(H)
dr hab. J. Jezior
Metodologia nauk społecznych, WY, 15h, s.240 II p.(H)
dr J. Bielecka - Prus
15h WY na zmiane z 15h KW co 2 tydzień
Seminarium magisterskie., SEM, 30h, s.135(H)
dr M. Dziekanowska
Seminarium magisterskie., SEM, 30h, s.106(H)
prof. UMCS S. Lachowski
Seminarium magisterskie., SEM, 30h, s.140(H)
prof. UMCS U. Kusio
Seminarium magisterskie., SEM, 30h, s.109(H)
prof. UMCS A. Kolasa - Nowak
13:00
14:30
Sfera publiczna, WY, 30h, s.240 II p.(H)
dr hab. J. Chodak
Seminarium magisterskie., SEM, 30h, s.112(H)
dr hab. J. Chodak
Seminarium magisterskie., SEM, 30h, s.134(H)
dr hab. J. Jezior
og godz. 13:00-14:30 I poł. sem ,II poł. sem. od godz. 11:20-12:50
14:40
16:10
Modele kultury, WY, 15h, s.Nr 2 Hum. parter(H)
dr K. Szcześniak
15h WY na zmiane z 15h KW co 2 tydzień
16:20
17:50
Teorie w analizach socjologiczn., KW, 30h, s.236 Hum.(H)
dr M. Dziekanowska
18:00
19:30
Budynki: Szpital - Al. Kraśnickie 100-Szpital, dsA - ds "AMOR", dsZ - DS ZANA, - DS. KRONOS, D.CH. - Duża Chemia, - Fizyka, - Hotel, H - Humanik stary, Hum. Nowa - Humanistyka Nowa, Inform. - Informatyki, Psych. - Psychologii, PSK 4 - Sala seminaryjna Kliniki Neurochirurgii, Barak - ul.Sowińskiego, Inst.Sztuk - Wydz. Artystyczny, WPT PL - Wydział Podstaw Techiki POLLUB, - Wydział Politologii, [ wersja do druku ]