kierunek:    specjalność:    rok:    semestr:
poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
08:00
09:30
Globalne procesy społeczne, KW, 15h, s.Nr 3 Hum. parter(H)
dr A. Jekaterynczuk
od 26.10.2023r.
Ogłoszenie, CW, 10h, s.104 B(Hum. Nowa)
dr X.
PLAN MOŻE ULEC ZMIANIE
09:40
11:10
Teorie w analizach socjologiczn., WY, 30h, s.54
prof. UMCS A. Kolasa - Nowak
sala 54 WMFI
Filozofia, WY, 15h, s.Nr 2 Hum. parter(H)
dr hab. A. Ostrowski
15h WY na zmianę z 15h CA
11:20
12:50
Modele kultury, WY, 15h, s.1007
dr K. Szcześniak
sala 1007 WMFI, 15h WY na zmianę z 15h KW
Metodologia nauk społecznych, WY, 15h, s.54
dr J. Bielecka - Prus
sala 54 WMFI, 15h WY na zmianę z 15h KW
Seminarium magisterskie., SEM, 30h, s.106(H)
prof. UMCS S. Lachowski
Seminarium magisterskie., SEM, 30h, s.140(H)
prof. UMCS U. Kusio
Seminarium magisterskie., SEM, 30h, s.112(H)
dr hab. J. Chodak
Seminarium magisterskie., SEM, 30h, s.109(H)
prof. UMCS A. Kolasa - Nowak
13:00
14:30
Teorie w analizach socjologiczn., KW, 30h, s.1007
dr M. Dziekanowska
sala 1007 WMFI
Sfera publiczna, WY, 30h, s.Nr 3 Hum. parter(H)
dr hab. J. Chodak
14:40
16:10
Globalne procesy społeczne, WY, 30h, s.Nr 3 Hum. parter(H)
dr A. Wysocki
16:20
17:50
18:00
19:30
Budynki: Szpital - Al. Kraśnickie 100-Szpital, dsA - ds "AMOR", dsZ - DS ZANA, - DS. KRONOS, D.CH. - Duża Chemia, - Fizyka, - Hotel, H - Humanik stary, Hum. Nowa - Humanistyka Nowa, Inform. - Informatyki, Psych. - Psychologii, PSK 4 - Sala seminaryjna Kliniki Neurochirurgii, Barak - ul.Sowińskiego, Inst.Sztuk - Wydz. Artystyczny, WMFiI - Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki, WPT PL - Wydział Podstaw Techiki POLLUB, - Wydział Politologii, [ wersja do druku ]