kierunek:    specjalność:    rok:    semestr:
poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
08:00
09:30
Polityka medialna, KW, 15h, s.F 3 Stara Fizyka I p
dr K. Szcześniak
od godz. 8:45 cały semstr , sala 1007 WMFI 10 piętro
Polityka przedsiębiorczości, KW, 15h, s.F 3 Stara Fizyka I p
dr E. Szul
sala 1007 WMFI 10 piętro, II poł. sem.
Lektorat z języka obcego, CW, 30h, s.301(H)
mgr A. Kwit
Ogłoszenie, CW, 10h, s.312(H)
dr X.
PLAN MOŻE ULEC ZMIANIE
09:40
11:10
Animacja kultury, KW, 30h, s.F 3 Stara Fizyka I p
dr E. Barańska
sala 1007 WMFI 10 piętro, 10.10.2022r.
Polityka medialna, WY, 30h, s.F 3 Stara Fizyka I p
dr K. Szcześniak
sala 1007 WMFI 10 piętro
Polityka przedsiębiorczości, WY, 30h, s.F 3 Stara Fizyka I p
dr E. Szul
sala 1007 WMFI 10 piętro
Dane publiczne, LAB, 30h, s.F1 parter
dr E. Lecka
sala 1006 WMFI 10 piętro, gr. I
11:20
12:50
Animacja kultury, WY, 15h, s.F 3 Stara Fizyka I p
dr E. Barańska
sala 1007 WMFI 10 piętro, II poł. sem.
Polityka innowacyjna , WY, 15h, s.F 3 Stara Fizyka I p
dr M. Kruk
sala 1007 WMFI 10 piętro, I poł. sem.
Instytucje życia publicznego wizyty studyjne, CW, 30h, s.F 3 Stara Fizyka I p
dr K. Podgórska
sala 1007 WMFI 10 piętro
Dane publiczne, LAB, 30h, s.F1 parter
dr E. Lecka
sala 1006 WMFI 10 piętro, gr. II
13:00
14:30
Polityka innowacyjna, KW, 30h, s.F 3 Stara Fizyka I p
dr M. Kruk
sala 1007 WMFI 10 piętro
Seminarium dyplomowe, SEM, 30h, s.135(H)
dr M. Dziekanowska
Seminarium dyplomowe, SEM, 30h, s.234(H)
dr M. Kruk
Seminarium dyplomowe, SEM, 30h, s.108(H)
dr E. Lecka
Seminarium dyplomowe, SEM, 30h, s.134(H)
dr hab. J. Jezior
Seminarium dyplomowe, SEM, 30h, s.139(H)
dr hab. D. Polkowska
Partycypacja społeczna, WY, 30h, s.F 3 Stara Fizyka I p
dr E. Lecka
sala 1007 WMFI 10 piętro
14:40
16:10
16:20
17:50
18:00
19:30
Budynki: Szpital - Al. Kraśnickie 100-Szpital, dsA - ds "AMOR", dsZ - DS ZANA, - DS. KRONOS, D.CH. - Duża Chemia, - Fizyka, - Hotel, H - Humanik stary, Hum. Nowa - Humanistyka Nowa, Inform. - Informatyki, Psych. - Psychologii, PSK 4 - Sala seminaryjna Kliniki Neurochirurgii, Barak - ul.Sowińskiego, Inst.Sztuk - Wydz. Artystyczny, WPT PL - Wydział Podstaw Techiki POLLUB, - Wydział Politologii, [ wersja do druku ]