kierunek:    specjalność:    rok:    semestr:
poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
08:00
09:30
Kulturowa teoria widzenia, FAK, 30h, s.301(H)
dr hab. P. Bytniewski
Filozoficzna i religijna myśl Indii, FAK, 30h, s.101(H)
dr hab. M. Szymański
Sokrates i sokratycy mniejsi, FAK, 30h, s.101(H)
dr D. Tymura
Język mediów, FAK, 30h, s.101(H)
dr K. Szcześniak
09:40
11:10
Etyczne dylematy współczesności, FAK, 30h, s.240 II p.(H)
prof. UMCS K. Polit
Wstęp do biocybernety., FAK, 30h, s.217(Inform.)
dr hab. G. Wójcik
Historia jako problem filozoficzny., FAK, 30h, s.301(H)
prof. UMCS L. Kopciuch
11:20
12:50
13:00
14:30
W poszukiwaniu., FAK, 30h, s.301(H)
prof. UMCS M. Kowalewska
14:40
16:10
Historia średniowieczn., FAK, 30h, s.301(H)
prof. UMCS M. Kowalewska
16:20
17:50
Podstawy techniki w praktyce, FAK, 30h, s.OX-25 POLLUB(WPT PL)
prof. K. Lenik
Aksjologiczne., FAK, 30h, s.101(H)
prof. L. Hostyński
"Pośrednik dobra" - zawód przyszłości?, FAK, 30h, s.101(H)
dr hab. J. Zdybel
Naturalistycz., FAK, 30h, s.201(H)
prof. UMCS Z. Muszyński
Czy wolna wola jest wolna? Problematyczn., FAK, 30h, s.301(H)
dr hab. C. Mordka
Partycypacja społeczna jako forma kreatywności, FAK, 30h, s.236 Hum.(H)
mgr M. Skrzypek
Sztuki wizualne i psychoanaliz., FAK, 30h, s.201(H)
dr hab. M. Stępnik
Problem poznania a sceptycyzm, FAK, 30h, s.301(H)
dr A. Kubić
18:00
19:30
Przemoc w cywilizacji Zachodu, FAK, 30h, s.301(H)
dr hab. M. Kociuba
Humanisms, Radical Humanisms, Transhumanism., FAK, 30h, s.101(H)
dr hab. T. Kitliński
Fuzziness in grammar: Moving along the lexicon-syntax cline, FAK, 30h, s.Nr 9 ul. Sowńskiego( Barak)
prof. H. Kardela
O przyjemności, FAK, 30h, s.101(H)
prof. L. Hostyński
Czy przyjemność jest dobra? Zwolennicy i przeciwnicy hedonizmu, FAK, 30h, s.201(H)
prof. UMCS L. Kopciuch
Zjawisko religii. Teorie filozoficzne., FAK, 30h, s.236 Hum.(H)
prof. UMCS K. Kosior
Wypowiedzi perswazyjne, FAK, 30h, s.101(H)
dr hab. A. Nowakowski
Warsztat kreatywnego uczenia się i szybkiego zapamiętywania, FAK, 30h, s.301(H)
dr A. Lato
Filozofia i religia w starożytnej Grecji, FAK, 30h, s.301(H)
dr hab. J. Świderek
The Lucifer Principle - violence is reality (Zasada Lucyfera - rzeczywistość jest przemocą), FAK, 30h, s.111(H)
dr D. Boroń
Współczesny ewolucjonizm., FAK, 30h, s.101(H)
prof. J. Jusiak
Budynki: Szpital - Al. Kraśnickie 100-Szpital, dsA - ds "AMOR", dsZ - DS ZANA, - DS. KRONOS, D.CH. - Duża Chemia, - Fizyka, - Hotel, H - Humanik stary, Hum. Nowa - Humanistyka Nowa, Inform. - Informatyki, Psych. - Psychologii, PSK 4 - Sala seminaryjna Kliniki Neurochirurgii, Barak - ul.Sowińskiego, Inst.Sztuk - Wydz. Artystyczny, WPT PL - Wydział Podstaw Techiki POLLUB, - Wydział Politologii, [ wersja do druku ]