Fakultety są dostępna dla lat I - V
poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
08:00
09:30
Wyzwania społeczne w antropocenie., FAK, 30h, s.201(H)
prof. UMCS A. Kolasa - Nowak
FAKULTET
Śladami Eris. Tropy Schopenhauera., FAK, 30h, s.301(H)
dr K. Rojek
FAKULTET
Doświadczenie transformacy., FAK, 30h, s.Aula(H)
prof. UMCS A. Kapusta
FAKULTET
Kreatywność w reklamie, FAK, 30h, s.54
dr E. Szul
FAKULTET
Czym jest czas? , FAK, 30h, s.201(H)
dr hab. M. Moskalewicz
FAKULTET
Człowiek cyborg robot. Systemy rozszerzone i sztuczne jako podmioty działania poznawczego, FAK, 30h, s.101(H)
dr hab. B. Tomczyk
FAKULTET
09:40
11:10
11:20
12:50
13:00
14:30
14:40
16:10
16:20
17:50
Metoda Reflect Lab uczenie się oparte na dociekaniu, FAK, 30h, s.201(H)
dr A. Wysocki
FAKULTET, Prowadzący: dr Artur Wysocki, dr Michał Nowakowski, mgr Anna Sadowska
Teoria, praktyka i problemy badań interdyscypl., FAK, 30h, s.301(H)
dr W. Wachowski
FAKULTET
Zarządzanie kapitałem ludzkim , FAK, 30h, s.236 Hum.(H)
dr M. Kruk
FAKULTET
Biocybernetyk., FAK, 30h, s.133(H)
dr hab. G. Wójcik
FAKULTET, sala C156 WMFiI, od godz. 16:00-17:30
Baśnie i mity a zjawiska w ludzkiej psychice, FAK, 30h, s.101(H)
dr J. Rynkiewicz
FAKULTET
Normy moralne we współczesnym świecie, FAK, 30h, s.201(H)
prof. L. Hostyński
FAKULTET
Problemy medycyny i filozofii w starożytności, średniowieczu., FAK, 30h, s.201(H)
prof. UMCS M. Kowalewska-Harasymiuk
FAKULTET
Zwolennicy i i krytycy hedonizmu, FAK, 30h, s.101(H)
prof. UMCS L. Kopciuch
FAKULTET
Warsztat kreatywnego uczenia się i szybkiego zapamiętywania. Neurodydaktyk., FAK, 30h, s.301(H)
dr A. Lato
FAKULTET od godz. 16:40-19:50
Catherine Malabou – filozofia plastyczności, FAK, 30h, s.301(H)
dr J. Dadlez
FAKULTET
Społeczny świat studentów. Perspektywa autoetnograf., FAK, 30h, s.236 Hum.(H)
mgr A. Sadowska
FAKULTET
Filozoficzne zagadnienia mechaniki kwantowej, FAK, 30h, s.201(H)
prof. UMCS A. Łukasik
FAKULTET
Najważniejsze religie Indii, FAK, 30h, s.201(H)
dr hab. M. Szymański
FAKULTET
18:00
19:30
Działania artystyczne w projektowani., FAK, 30h, s.236 Hum.(H)
dr J. Bielecka - Prus
FAKULTET
Ciemność i światłość – stałe kondycji ludzkiej u Dantego i Pascala, FAK, 30h, s.201(H)
prof. UMCS A. Wierzbicki
FAKULTET
Umysł i jego pułapki. Wybrane 45 prostych efektów z komentarzem. Part 1., FAK, 30h, s.301(H)
prof. UMCS C. Mordka
FAKULTET
„Panny dworskie” Diego Velazqueza – obraz filozoficzny., FAK, 30h, s.201(H)
dr hab. M. Kociuba
FAKULTET
Promocja zdrowia w działaniu , FAK, 30h, s.236 Hum.(H)
mgr A. Sadowska
FAKULTET
Budynki: Szpital - Al. Kraśnickie 100-Szpital, dsA - ds "AMOR", dsZ - DS ZANA, - DS. KRONOS, D.CH. - Duża Chemia, - Fizyka, - Hotel, H - Humanik stary, Hum. Nowa - Humanistyka Nowa, Inform. - Informatyki, Psych. - Psychologii, PSK 4 - Sala seminaryjna Kliniki Neurochirurgii, Barak - ul.Sowińskiego, Inst.Sztuk - Wydz. Artystyczny, WMFiI - Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki, WPT PL - Wydział Podstaw Techiki POLLUB, - Wydział Politologii,