Fakultety są dostępna dla lat I - V
poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
08:00
09:30
Baśń w rozwijaniu kreatywności, FAK, 30h, s.101(H)
dr A. Tychmanowicz
Zrozumieć emocje, FAK, 30h, s.201(H)
dr M. Kuśpit
Ontologia rzeczywistości wirtualnej, FAK, 30h, s.Nr 3 Hum. parter(H)
dr hab. J. Gurczyński
Filozofia w filmie, FAK, 30h, s.301(H)
dr hab. P. Sikora
09:40
11:10
Edycja grafiki - GIMP, FAK, 30h, s.142(H)
dr hab. J. Gurczyński
Wybrane problemy z bioetyki, FAK, 30h, s.301(H)
prof. UMCS K. Polit
Autokreacja. Wywieranie wrażenia na innych - szansa czy zagrożenie ?, FAK, 30h, s.301(H)
mgr M. Stradomska
11:20
12:50
13:00
14:30
14:40
16:10
Podstawy neurobiologi., FAK, 30h, s.301(H)
dr A. Unkiewicz-Winiarczyk
po 4 godz. co 2 tygodnie. Pierwsze zajęcia 08.03.2019
16:20
17:50
Czy jesteśmy wciąż nowocześni ?, FAK, 30h, s.Nr 3 Hum. parter(H)
dr hab. P. Bytniewski
Teraźniejszość i przyszłość kultury masowej, FAK, 30h, s.101(H)
dr hab. M. Kuszyk - Bytniewska
Podstawy robotyki, FAK, 30h, s.345(H)
mgr P. Filipowski
Moralne zagrożenia współczesności, FAK, 30h, s.301(H)
prof. L. Hostyński
Wartości kreatywne, FAK, 30h, s.201(H)
prof. UMCS L. Kopciuch
„Pośrednik dobra” - zawód przyszłości ?, FAK, 30h, s.201(H)
dr hab. J. Zdybel
Piękno muzyki a prawda sztuki, FAK, 30h, s.101(H)
prof. J. Jusiak
18:00
19:30
Organizacja wydarzeń kulturalno - naukowych i promocyjnych., FAK, 30h, s.201(H)
mgr K. Rojek
Świadome korzystanie z mediów, FAK, 30h, s.301(H)
mgr K. Nowotnik
Moralność a miłość i seks, FAK, 30h, s.301(H)
prof. L. Hostyński
Python Programming , part 2, FAK, 30h, s.345(H)
prof. UMCS P. Giza
Wiedza ekspercka i zmiana osobowa, FAK, 30h, s.Aula(H)
prof. UMCS A. Kapusta
Buddyzm dalekowschod., FAK, 30h, s.201(H)
prof. UMCS K. Kosior
Podstawy edycji materiału audiowizualn., FAK, 30h, s.345(H)
mgr A. Grabowski
Wizualizacja danych, FAK, 30h, s.345(H)
mgr Ł. Blechar
Kompetencje moderatora kokreatywnyc., FAK, 30h, s.101(H)
mgr A. Walczak-Skałecka
warsztaty- 2 weekendy - termin do ustalenia po zapisach
Budynki: Szpital - Al. Kraśnickie 100-Szpital, dsA - ds "AMOR", dsZ - DS ZANA, - DS. KRONOS, D.CH. - Duża Chemia, - Fizyka, - Hotel, H - Humanik stary, Hum. Nowa - Humanistyka Nowa, Inform. - Informatyki, Psych. - Psychologii, PSK 4 - Sala seminaryjna Kliniki Neurochirurgii, Barak - ul.Sowińskiego, Inst.Sztuk - Wydz. Artystyczny, WPT PL - Wydział Podstaw Techiki POLLUB, - Wydział Politologii,