kierunek:    specjalność:    rok:    semestr:
poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
08:00
09:30
09:40
11:10
Propedeutyka filozofii, KW, 30h, s.201(H)
dr T. Walczyk
stacjonarnie od godz. 9:45-11:15
Filozofia starożytna, WY, 30h, s.102(H)
dr D. Tymura
zdalnie Teams
11:20
12:50
Logika pragmatyczna., KW, 15h, s.201(H)
dr hab. B. Tomczyk
stacjonarnie od godz. 11:30- 13:00 , I poł. sem.
Filozofia starożytna, KW, 30h, s.201(H)
dr D. Tymura
stacjonarnie od godz. 11:30- 13:00
13:00
14:30
Psychologia, KW, 15h, s.201(H)
prof. UMCS A. Kapusta
stacjonarnie od godz. 13:15- 14:45 , II poł. sem.
Psychologia, WY, 15h, s.103(H)
prof. UMCS A. Kapusta
zdalnie Teams, I poł. sem.
14:40
16:10
Propedeutyka filozofii, WY, 30h, s.201(H)
prof. M. Hetmański
stacjonarnie od godz. 15:00- 16:30
Prawo autorskie i ochrona własności intelektualn., WY, 15h, s.102(H)
dr M. Malmon
zdalnie Teams, I poł. sem.od godz. 15:00-16:30
16:20
17:50
Technologie informatyczn., LAB, 30h, s.102(H)
mgr A. Surma-Wiśniewska
zdalnie Teams, gr.1 , od godz. 16:30-18:00
Technologie informatyczn., LAB, 30h, s.103(H)
mgr A. Surma-Wiśniewska
zdalnie Teams, gr.2,od godz. 16:30-18:00
18:00
19:30
Budynki: Szpital - Al. Kraśnickie 100-Szpital, dsA - ds "AMOR", dsZ - DS ZANA, - DS. KRONOS, D.CH. - Duża Chemia, - Fizyka, - Hotel, H - Humanik stary, Hum. Nowa - Humanistyka Nowa, Inform. - Informatyki, Psych. - Psychologii, PSK 4 - Sala seminaryjna Kliniki Neurochirurgii, Barak - ul.Sowińskiego, Inst.Sztuk - Wydz. Artystyczny, WPT PL - Wydział Podstaw Techiki POLLUB, - Wydział Politologii, [ wersja do druku ]