kierunek:    specjalność:    rok:    semestr:
poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
08:00
09:30
Technologie informatyczn., LAB, gr. III, 30h, s.345(H)
dr hab. J. Gurczyński
09:40
11:10
Filozofia starożytna, KW, gr. I, 30h, s.201(H)
dr D. Tymura
11:20
12:50
Logika pragmatyczna., KW, gr. I, 15h, s.Nr 2 Hum. parter(H)
dr B. Trybulec
Grupa II wymiennie z grupą I.
Psychologia, WY, 15h, s.Aula(H)
dr hab. J. Kociuba
Pierwsza połowa semestru - od 10.10.2017.
Prawo autorskie i ochrona własności intelektualn., WY, 15h, s.Aula(H)
dr M. Malmon
13:00
14:30
14:40
16:10
Propedeutyka filozofii, WY, 30h, s.201(H)
prof. J. Jusiak
Psychologia, KW, gr. I, 15h, s.301(H)
dr hab. A. Kapusta
Grupa II wymiennie z grupą I.
Filozofia starożytna, KW, gr. II, 30h, s.301(H)
dr D. Tymura
Filozofia starożytna, WY, 30h, s.101(H)
dr hab. J. Świderek
16:20
17:50
Propedeutyka filozofii, KW, gr. II, 30h, s.Czyt. Bibl. WFiS(H)
dr A. Kubić
Technologie informatyczn., LAB, gr. I, 30h, s.345(H)
mgr A. Wasążnik
18:00
19:30
Propedeutyka filozofii, KW, gr. I, 30h, s.Czyt. Bibl. WFiS(H)
dr A. Kubić
Technologie informatyczn., LAB, gr. II, 30h, s.345(H)
mgr A. Wasążnik
Budynki: Szpital - Al. Kraśnickie 100-Szpital, dsA - ds "AMOR", dsZ - DS ZANA, - DS. KRONOS, D.CH. - Duża Chemia, - Fizyka, - Hotel, H - Humanik stary, Hum. Nowa - Humanistyka Nowa, Inform. - Informatyki, Psych. - Psychologii, PSK 4 - Sala seminaryjna Kliniki Neurochirurgii, Barak - ul.Sowińskiego, Inst.Sztuk - Wydz. Artystyczny, WPT PL - Wydział Podstaw Techiki POLLUB, - Wydział Politologii, [ wersja do druku ]