Plan zajęć - kierunek: lic filozofia, studia pierwszego stopnia (Lublin), specjalność: TEORETYCZNA, rok I, semestr: zimowy
poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
08:00
09:30
Logika pragmatyczna., KW, 15h, s.236 Hum.(H)
dr hab. J. Gurczyński
I poł. sem.
Ogłoszenie, CW, 10h, s.110 B(Hum. Nowa)
dr X.
PLAN MOŻE ULEC ZMIANIE
09:40
11:10
Technika pracy umysłowej, KW, 15h, s.Czyt. Bibl. WFiS(H)
dr J. Dadlez
I poł. sem.
Filozofia starożytna, WY, 30h, s.236 Hum.(H)
dr D. Tymura
Prawo autorskie i ochrona własności intelektualn., WY, 15h, s.236 Hum.(H)
dr hab. J. Gurczyński
I poł. sem.
11:20
12:50
Technologie informacyjne., LAB, 30h, s.142(H)
dr J. Dadlez
gr.I
Socjologia, WY, 15h, s.236 Hum.(H)
dr hab. M. Kuszyk - Bytniewska
15h WY I poł. sem, 15h KW II poł. sem.
13:00
14:30
Propedeutyka filozofii, KW, 30h, s.101(H)
dr T. Walczyk
Filozofia starożytna, KW, 30h, s.236 Hum.(H)
dr D. Tymura
Propedeutyka filozofii, WY, 30h, s.Aula(H)
prof. M. Hetmański
14:40
16:10
Technologie informatyczn., LAB, 30h, s.345(H)
dr J. Dadlez
gr.II
Język łaciński, KW, 30h, s.236 Hum.(H)
dr D. Tymura
Psychologia, WY, 15h, s.301(H)
prof. UMCS A. Kapusta
15h WY na zmiane z 15h KW co 2 tydzień
16:20
17:50
18:00
19:30
Budynki: Szpital - Al. Kraśnickie 100-Szpital, dsA - ds "AMOR", dsZ - DS ZANA, - DS. KRONOS, D.CH. - Duża Chemia, - Fizyka, - Hotel, H - Humanik stary, Hum. Nowa - Humanistyka Nowa, Inform. - Informatyki, Psych. - Psychologii, PSK 4 - Sala seminaryjna Kliniki Neurochirurgii, Barak - ul.Sowińskiego, Inst.Sztuk - Wydz. Artystyczny, WPT PL - Wydział Podstaw Techiki POLLUB, - Wydział Politologii,