Zarząd

 


Opiekun naukowy
dr hab. Zbysław Muszyński
profesor UMCS
zmuszyn@bacon.umcs.lublin.pl

Przewodniczący
Anastazja Szuła
Kognitywistyka, III rok I stopnia
nastka@gemini.sc

Zastępca przewodniczącego
Albert Łukasik
Kognitywistyka, III rok I stopnia
lukasik.albert@gmail.com