CV

Andrzej Łukasik (ur. 1961 r. w Lublinie), absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Lublinie, ukończył fizykę na Wydziale Matematyki Fizyki i Chemii UMCS (1985) oraz filozofię na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS (1988). Od 1987 roku pracownik Zakładu Ontologii i Teorii Poznania Instytutu Filozofii UMCS (obecnie Katedry Ontologii i Epistemologii). W latach 1991-2003 pracował również w Katedrze Etyki Akademii Medycznej w Lublinie. Od 2011 r. profesor nadzwyczajny UMCS. Zainteresowania naukowe: filozofia przyrody i nauk przyrodniczych – głównie filozofia fizyki.

Pełnione funkcje: Dyrektor Instytutu Filozofii (2013-2019), Zastępca Dyrektora Instytutu Filozofii UMCS (2009-2013), skarbnik Lubelskiego Oddziału  Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, członek Komisji Rewizyjnej Zarządu Głownego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Przewodniczący Komitetu Okręgowego Olimpiady Filozoficznej z siedzibą w Lublinie (od 2008), członek Komitetu Głównego Olimpiady Filozoficznej, Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej (2008-2012), Przewodniczący Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia (2009-2013), Przewodniczący Zespołu programowego Kierunku Filozofia (2009-2013); członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, członek Sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.

Doktorat: Problem obiektywności w mechanice kwantowej. Interpretacje jej twórców (1996).

Habilitacja: Filozofia atomizmu. Atomistyczny model świata w filozofii przyrody, fizyce klasycznej i współczesnej a problem elementarności, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006.

Nagrody i odznaczenia: Nagroda Rektora 2010; Medal Komisji Edukacji Narodowej 2010; Nagroda Rektora 2011, Nagroda Rektora 2017.Komentarze wyłączone.