Kontakt

Dr hab. Andrzej Łukasik, prof. nadzw. UMCS

Zakład Ontologii i Teorii Poznania
Instytut Filozofii
Wydział Filozofii i Socjologii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
20-031 Lublin, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4

CV

E-mail: lukasik[at]bacon.umcs.lublin.pl
tel.: (81) 537 54 63, (81) 537 54 81

konsultacje:
poniedziałek: 10.00-11.00, p. 104
czwartek: 11.30-13.00, p. 337Komentarze wyłączone.