Fizyczne podstawy procesów poznawczych

Sylabus

Fizyka zdrowego rozsądku

Kosmos Arystotelesa, metoda spekulacji kosmologicznych Arystotelesa, struktura materii – teoria żywiołów, dualizm świata podksiężycowego i nadksiężycowego, dynamika Arystotelesa i jej trudności, rewolucja kopernikańska i fizyka poruszającej się Ziemi,

Debata: Arystotelicy vs Galileusz (Galileusz, Dialog)

Teksty na konwersatoria

N. Cooper, Istota i struktura fizyki, „O problemie ruchu”

Cohen, Od Kopernika do Newtona, r. 1 „Fizyka poruszającej się Ziemi”; r. 2 „Dawna fizyka”

Prezentacje z wykładów

Arystoteles

Fizyka klasyczna

Galileusz i program matematycznego przyrodoznawstwa, zasada względności, język mechaniki klasycznej – skalary i wektory, wielkości ilościowe i jakościowe, podstawy rachunku różniczkowego i całkowego – pojęcia pochodnej, całki i równania różniczkowego, liniowość mechaniki klasycznej, determinizm i przewidywalność zjawisk, Newtonowski obraz świata: zasady dynamiki, absolutny czas i absolutna przestrzeń, masa bezwładna i grawitacyjna, klasyczna teoria grawitacji, odwracalność praw podstawowych a upływ czasu, eksperyment myślowy – wiadro Newtona, bezwładność i masa, zasada Macha, krytyka Berkeley’a, relacjonizm Leibniza, Newtonowskie reguły rozumowania w filozofii,

Problem matematyczności przyrody: z historii zagadnienia: Tales i pojęcie dowodu matematycznego, pitagorejczycy – liczba jako zasada rzeczy, atomizm geometryczny Platona – znaczenie symetrii, współczesne rozumienie zagadnienia

Teksty na konwersatoria

Greene, Struktura kosmosu, r. 2. Wszechświat i wiadro, s. 35-50

Dyskusja: Newton – Leibniz (Leibniz, Polemika Leibniz Clarke)

Prezentacje z wykładów

Galileusz

Newton

Matematyczność przyrody

Elementy matematyki mechaniki klasycznej [w:] Andrzej Łukasik Filozoficzne zagadnienia mechaniki kwantowej pdf  (s. 31-47) lub np.

L. Susskind, Teoretyczne minimum

Termodynamika i fizyka statystyczna

Czym jest ciepło?, zasady termodynamiki, prawdopodobieństwo termodynamiczne, odwracalność praw podstawowych, entropia, nieodwracalność, strzałka czasu, nieodwracalność a życie i pamięć

Prezentacje z wykładów

Teksty na konwersatoria

Referat: P. Coveney, R. Highfield, Strzałka czasu, r. 5. Strzałka czasu: termodynamika

 

 

 

 

Newton 

Leibniz

Berkeley

 

Teoria chaosu

Teoria względności

Linki:

Winda Einsteina

https://www.youtube.com/watch?v=jx3wcdCtL58

Zakrzywienie czasoprzestrzeni:

https://www.youtube.com/watch?v=Ow9F8tO6dmg

Względność równoczesności:

https://www.youtube.com/watch?v=wteiuxyqtoM

Kosmologia

Mechanika kwantowa

EPR, nierówność Bella i doświadczenia Aspecta

Mechanika kwantowa jako źródło nowych problemów filozoficznych

 

 

 

 

 

 Komentarze wyłączone.