Kontakt

dr hab. Piotr Giza

  • Konsultacje:

Poniedziałek, godz. 14.30-16.30, p. 345 lub 237 tel. 537 28 16, 537 51 83

Uwaga: W dn. 22.01 kosultacje w godzinach 14.30-15.30. Dodatkowy termin: środa, 24.01, godz. 14.40-16.20