Info

dr hab. Paweł Sikora

Zakład Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

Instytut Filozofii

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

e-mail

Konsultacje w semestrze letnim 2017/2018: 

poniedziałki, godz. 14.30 – 16.30

pokój 341, III piętro, „Stary Humanik”, pl. M. C-Skłodowskiej 4.

tel. 81 537 28 47

Zainteresowania i obszary badawcze: metafizyka, transcendentalizm, filozofia percepcji, Hegel i lewica heglowska, libertarianizm.