Info

dr hab. Paweł Sikora

Katedra Historii Filozofii i Filozofii Porównawczej

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

e-mail

Semestr zimowy 2019/2020 – urlop.

Zainteresowania i obszary badawcze: metafizyka, transcendentalizm, filozofia percepcji, Hegel i lewica heglowska, libertarianizm.