Info

dr hab. Paweł Sikora

Katedra Historii Filozofii i Filozofii Porównawczej

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

e-mail

Konsultacje: semestr zimowy 2020/2021 – kontakt zdalny (Teams), wtorki, godz. 11.00 – 13.00

Link: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af076db963c8c4e7ea5c28177e89a2671%40thread.tacv2/conversations?groupId=e5225109-f05a-415e-b03d-2ec364f45cd5&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

Zainteresowania i obszary badawcze: metafizyka, transcendentalizm, filozofia percepcji, Hegel i lewica heglowska, libertarianizm.