Dla studentów pozostałych kierunków

W ramach zachęty do poznania filozofii oraz by odpowiedzieć Państwu na często zadawane pytanie: „po co nam filozofia?” – proszę najpierw zobaczyć na czym polega różnica między specyficznym myśleniem filozoficznym, a nie-myśleniem. Wybór należy do Państwa…

A oto kilka zasad dotyczących zajęć:

I. Studenci kierunków: Pedagogika, Socjologia, Praca Socjalna uzyskują zaliczenie ćwiczeń na ocenę na podstawie zadanej literatury, aktywności na zajęciach i jakości  wypowiedzi. W zależności od umowy z prowadzącym wykład – osoby, które uzyskają z ćwiczeń ocenę bardzo dobrą nogą być zwolnione z egzaminu.

II. Oto lista zagadnień i lektur na zajęcia (format Word) [pobierz]. Zagadnienia dla I roku II stopnia Pracy Socjalnej (format Word) [pobierz].

III. W przypadku pytań, wątpliwości czy (mam nadzieję) potrzeby podyskutowania o filozofii – zapraszam na konsultacje lub proszę o kontakt e-mail.