Dla studentów Filozofii

„Historia Filozofii Nowożytnej” dla II-go roku Filozofii (ćwiczenia – semestr letni)

„Filozofia współczesna” (wykład)

Problemy percepcji (wykłady monograficzne) – „Percepcja a metafizyka”, „Czego doświadcza zmysłowe doświadczenie?