WFIS-BASE

List Resources

Displaying 1 - 1 of 1 (Bibliography: WIKINDX Master Bibliography)
Parameters
Publisher:  Zdrowie, choroba i leczenie w perspektywie interdyscyplinarnej.(Będlewo)
Order by:

Ascending
Descending
Use all checked: 
Use all displayed: 
Use all in list: 
Choroba w relacjach pacjentów uzdrowicieli. punkt widzenia „socjologii lecznictwa niemedycznego”. 2011. Będlewo: Zdrowie, choroba i leczenie w perspektywie interdyscyplinarnej. June 9—10 2011.  
Added by: Włodzimierz Piątkowski 09 Jan 2013 12:43:53 Europe/Warsaw Pop. 0%
wikindx 5.2.beta 1 ©2017 | Total resources: 302 | Username: -- | Bibliography: WIKINDX Master Bibliography | Style: American Psychological Association (APA) | Database queries: 27 | DB execution: 0.05194 secs | Script execution: 0.06675 secs