WFIS-BASE

WIKINDX Resources

Łukasik, A. (2006). Filozofia atomizmu: Atomistyczny model świata w filozofii przyrody, fizyce klasycznej i współczesnej a problem elementarności. Lublin: Wydawnictwo UMCS. 
Added by: Andrzej Łukasik (12 Dec 2011 15:36:47 Europe/Warsaw)   
Resource type: Book
BibTeX citation key: ukasik2006
View all bibliographic details
Categories: General
Creators: Łukasik
Publisher: Wydawnictwo UMCS (Lublin)
Views: 3/527
Views index: 65%
Downloads index: 100%
Popularity index: 91.25%
Attachments   [53/5994]
LANG    Polski
Added by: Andrzej Łukasik  
wikindx 5.2.beta 1 ©2017 | Total resources: 302 | Username: -- | Bibliography: WIKINDX Master Bibliography | Style: American Psychological Association (APA) | Database queries: 49 | DB execution: 0.14471 secs | Script execution: 0.15802 secs