WFIS-BASE

WIKINDX Resources

Lecka, E. (2012). Zamoyscy w społecznej pamięci mieszkańców zamojszczyzny: współczesna ocena znaczenia rodu (komunikat badawczy). In A. Kolasa-Nowak & W. Misztal (Eds), Społeczne światy wartości. Księga pamiątkowa z okazji 70. Jubileuszu Prof. dr. hab. Józefa Styka (pp. 471–480). Lublin: Wydawnictwo UMCS. 
Added by: Ewa Lecka (08 Feb 2013 13:19:42 Europe/Warsaw)   
Resource type: Book Article
ID no. (ISBN etc.): 978-83-7784-161-7
BibTeX citation key: Lecka2012
View all bibliographic details
Categories: General
Creators: Kolasa-Nowak, Lecka, Misztal
Publisher: Wydawnictwo UMCS (Lublin)
Collection: Społeczne światy wartości. Księga pamiątkowa z okazji 70. Jubileuszu Prof. dr. hab. Józefa Styka
Views: 3/436
Views index: 62%
Popularity index: 15.5%
Attachments  
wikindx 5.2.beta 1 ©2017 | Total resources: 302 | Username: -- | Bibliography: WIKINDX Master Bibliography | Style: American Psychological Association (APA) | Database queries: 53 | DB execution: 0.21998 secs | Script execution: 0.23332 secs