WFIS-BASE

WIKINDX Resources

Wysocki, A. (2011). Białorusini i białoruskość wobec sowietów i sowietyzacji na białorusi zachodniej w latach 1939-1941 we wspomnieniach polaków. Studia Białorutenistyczne(5), 163–177. 
Added by: Artur Wysocki (16 Feb 2013 13:31:23 Europe/Warsaw)   
Resource type: Journal Article
Peer reviewed
BibTeX citation key: Wysocki2011a
View all bibliographic details
Categories: General
Keywords: Białoruś, Białorusini, białoruskość, sowietyzacja, wspomnienia
Creators: Wysocki
Collection: Studia Białorutenistyczne
Views: 2/477
Views index: 67%
Popularity index: 16.75%
Attachments  
wikindx 5.2.beta 1 ©2017 | Total resources: 302 | Username: -- | Bibliography: WIKINDX Master Bibliography | Style: American Psychological Association (APA) | Database queries: 51 | DB execution: 0.12210 secs | Script execution: 0.13442 secs