WFIS-BASE

WIKINDX Resources

Baczewska, M. (2010). Etyczny wymiar przywództwa, a idea dobra wspólnego. In D. Probucka (Ed.), Dobro wspólne. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego. 
Added by: Monika Baczewska-Ciupak (18 Feb 2013 23:50:12 Europe/Warsaw)   Last edited by: Monika Baczewska-Ciupak (19 Feb 2013 10:24:19 Europe/Warsaw)
Resource type: Book Article
ID no. (ISBN etc.): ISBN 978-83-7271-611-8
BibTeX citation key: Baczewska2010
View all bibliographic details
Categories: General
Keywords: dobro wspólne, etyka, przywództwo
Creators: Baczewska, Oleśkiewicz, Probucka
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego (Kraków)
Collection: Dobro wspólne.
Views: 1/486
Views index: 68%
Popularity index: 17%
Attachments  
Abstract
W artykule ukazano wzajemne zależności występujące pomiędzy etyką, a przywództwem organizacyjnym, podjęto refleksję nad ideą dobra wspólnego w dobie kryzysu aksjologicznego oraz ukazano współczesne wyzwania stojące przed liderem m.in. inteligencję moralną, zarządzanie poprzez wartości oraz służbę innym ludziom. Wskazując na potrzebę zmian w sposobie zarządzania organizacją autorka skupia uwagę na możliwościach praktycznego zastosowania etyki w działaniu.

The article shows correlation between ethics and leadership in organization, the idea of common good in times of axiological crisis and today’s challenges that must be faced by the leader such as moral intelligence, managing by values and service to others. The author shows change that is needed in organizations management and focuses on the ethics in practice.
Added by: Monika Baczewska-Ciupak  Last edited by: Monika Baczewska-Ciupak
wikindx 5.2.beta 1 ©2017 | Total resources: 302 | Username: -- | Bibliography: WIKINDX Master Bibliography | Style: American Psychological Association (APA) | Database queries: 57 | DB execution: 0.15535 secs | Script execution: 0.25216 secs