WFIS-BASE

WIKINDX Resources

Baczewska, M. (Ed.). (2008). Portrety przemocy. filozofia – społeczeństwo – kultura. Lublin: Wydawnictwo Akapit. 
Added by: Monika Baczewska-Ciupak (19 Feb 2013 00:30:29 Europe/Warsaw)   Last edited by: Monika Baczewska-Ciupak (19 Feb 2013 00:56:14 Europe/Warsaw)
Resource type: Book
ID no. (ISBN etc.): ISBN 83-89616-76-9
BibTeX citation key: Baczewska2008a
View all bibliographic details
Categories: General
Keywords: filozofia, kultura, przemoc, społeczeństwo
Creators: Baczewska
Publisher: Wydawnictwo Akapit (Lublin)
Views: 2/520
Views index: 73%
Popularity index: 18.25%
Attachments   URLs   http://3jstudio.bl ... nstwo-kultura.html
Abstract
Otaczająca nas rzeczywistość ulega ciągłym przekształceniom, które wymagają redefinicji wielu pojęć i sposobów myślenia. Jak się okazuje, kryminalne i militarne znaczenia przemocy nie wyczerpują jej definicji. Próbę odszukania pozostałych sensów, form i rodzajów przemocy podjęli autorzy zamieszczonych w książce artykułów, które zostały wygłoszone na konferencji "Filozoficzne, społeczne i kulturowe aspekty przemocy"(15-16 listopada 2007 r., UMCS w Lublinie). Autorzy pokazują obecność i przejawy przemocy w wymiarze jednostkowym, czyli w psychice i działaniach człowieka, w jego języku i zachowaniach instynktownych, a także w wymiarze społecznym, czyli w kulturze i prawie oraz innych wytworach cywilizacji, takich jak sztuka czy szeroko rozumiane media. Prace zebrane w niniejszym tomie – nawiązując do filozoficznych, społecznych i kulturowych aspektów przemocy – sygnalizują potrzebę interdyscyplinarnych badań nad tym zjawiskiem. Co więcej, poprzez ukazanie wielowymiarowości fenomenu przemocy, skłaniają do refleksji nie tylko nad drugim człowiekiem i światem, ale także – a może przede wszystkim – nad samym sobą. "Wiele w tym życiu musimy – pisał Tischner – ale nie musimy czynić zła. A jeśli nawet jakaś siła, jakiś strach, zmusza nas do czynienia zła, to nie zmusi nas do tego, byśmy tego zła chcieli. Tym bardziej nie zmusi nas do tego, abyśmy trwali w tym chceniu. W każdej chwili możemy wznieść się ponad siebie i zacząć wszystko od nowa".(cyt. za: J.Tischner, Myśli wyszukane, Wydawnictwo Znak, Kraków 2000, s. 55.)
Added by: Monika Baczewska-Ciupak  Last edited by: Monika Baczewska-Ciupak
wikindx 5.2.beta 1 ©2017 | Total resources: 302 | Username: -- | Bibliography: WIKINDX Master Bibliography | Style: American Psychological Association (APA) | Database queries: 51 | DB execution: 0.16575 secs | Script execution: 0.17957 secs