Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/bib/public_html/core/file/FILE.php on line 88
WFIS-BASE

WFIS-BASE

WIKINDX Resources

Zdybel, J. (2005). Między wolnością a powinnością. filozofia polityczna isaiaha berlina i alasdaira macintyre'a. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. 
Added by: Jolanta Zdybel (24 Feb 2013 14:16:02 Europe/Warsaw)   Last edited by: Jolanta Zdybel (03 Mar 2013 12:06:39 Europe/Warsaw)
Resource type: Book
BibTeX citation key: Zdybel2005c
View all bibliographic details
Categories: General
Creators: Zdybel
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin)
Views: 5/472
Views index: 66%
Popularity index: 16.5%
Attachments  
Abstract
Książka poświęcona jest sporowi między liberalizmem a komunitaryzmem. Autorka traktuje go jako najważniejszy spór we współczesnej filozofii politycznej, także w politycznej praktyce. Jest to bowiem dyskusja nad polityczno-moralnymi principiami kultury Zachodu, nad jej ideową oraz ideologiczną tradycją i dziedzictwem, nad kształtem zasadami obecnego i przyszłego życia społecznego. Książka jest propozycją spojrzenia na istotne (najbardziej zapalne) aspekty tego sporu przez pryzmat filozofii Isaiaha Berlina (czołowego przedstawiciela myśli liberalnej) i Alasdaira MacIntyre'a (uważanego za główną postać komunitaryzmu). Powszechnie sądzi się, że obaj myśliciele stoją w tym sporze na ideowo skrajnych pozycjach. Tymczasem analiza krytyczna ich poglądów wykazuje, że taki konceptualny schemat może być mylący. Książka de facto aranżuje dyskurs między Berlinem i MacIntyre'em. Jest to dyskurs, który bierze pod uwagę wiele płaszczyzn sporu między liberalizmem i komunitaryzmem. Te płaszczyzny to kwestie: istoty polityki i praktyki politycznej (mądrości politycznej i praktycznej racjonalności), wolności, podmiotowości jednostki ludzkiej, zasad życia społecznego, narodu, patriotyzmu, nacjonalizmu, równości, sprawiedliwości, prawa naturalnego, praw człowieka, stosunku do tradycyjnych wartości i cnót, pluralizmu kulturowego, niewspółmierności i konfliktu wartości itp. Wszystkie te problemy kulminują w liberalnej zasadzie "wolności" i komunitarystycznej zasadzie "powinności" w spojrzeniu na miejsce i rolę jednostki w społeczeństwie. Książka przybliża poglądy czołowych myślicieli współczesnej filozofii politycznej, wciąż mało znanych na polskim gruncie. Praca pokazuje także wagę tego sporu w polskich realiach, gdy chodzi o poszukiwanie kulturowej (politycznej, społecznej, narodowej) tożsamości w czasie "po komunizmie" oraz w obliczu gwałtownych przemian polityczno-kulturowych o globalnym zasięgu.
Added by: Jolanta Zdybel  Last edited by: Jolanta Zdybel
wikindx 5.2.beta 1 ©2017 | Total resources: 302 | Username: -- | Bibliography: WIKINDX Master Bibliography | Style: American Psychological Association (APA) | Database queries: 48 | DB execution: 0.13885 secs | Script execution: 0.19336 secs