WFIS-BASE

WIKINDX Resources

Szymański, M. (2012). Związek między filozofia indyjską, koncepcjami zbawczego doswiadczenia i medytacją. Analiza i Egzystencja, 20, 103–122. 
Added by: Marek Szymański (22 Jun 2013 13:03:23 Europe/Warsaw)   Last edited by: Marek Szymański (21 Sep 2014 12:42:05 Europe/Warsaw)
Resource type: Journal Article
BibTeX citation key: Szymaski2012a
View all bibliographic details
Categories: General
Creators: Szymański
Collection: Analiza i Egzystencja
Views: 4/437
Views index: 65%
Popularity index: 16.25%
Attachments   URLs   http://usfiles.us. ... lik_1366928874.pdf
Abstract
Liczni myśliciele indyjscy byli zainteresowani niestandardowymi postaciami doświadczenia, widząc w nich źródło wiarygodnego poznania. W pewnych nurtach indyjskiej filozofii wystąpienie aktów takiego doświadczenia uznawano za konieczny i wystarczający warunek wyzwolenia od konieczności odradzania się. Takie stanowisko wydaje się być ściśle związane z przyznaniem medytacji kluczowej roli w praktyce religijnej. Przyjmowano, że medytacja ujawnia przedmioty istniejące niezależnie od aktów medytacji i trwale modyfikuje sposób działania umysłu. W artykule omówiono podstawowe różnice dzielące poglądy indyjskich myślicieli na temat gnozy.

Many Indian philosophers were seriously interested in some unusual experiences and treated them as a reliable source of knowledge. Occurrence of the experiences was considered to be necessary and sufficient condition of liberation from reincarnation in some streams of Indian philosophy. That seems to be the outcome of assigning the crucial religious function to meditation. Meditation was believed to disclose objects existing independently of meditative activity and to transform mind in the way soteriologically desired. Few important distinctions regarding Indian views on gnosis are discussed. Various positions regarding content of gnosis, verbalization of gnosis, relation between gnosis and reasoning are distinguished.
Added by: Marek Szymański  Last edited by: Marek Szymański
wikindx 5.2.beta 1 ©2017 | Total resources: 302 | Username: -- | Bibliography: WIKINDX Master Bibliography | Style: American Psychological Association (APA) | Database queries: 48 | DB execution: 0.14703 secs | Script execution: 0.17377 secs