Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/bib/public_html/core/utf8/UTF8.php on line 61

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/bib/public_html/core/file/FILE.php on line 88
WFIS-BASE

WFIS-BASE

WIKINDX Resources

Szymański, M. (2013). Pojęcia ortodoksji i herezji w buddyzmie indyjskim. The Polish Journal of the Arts and Culture, 6, 125–142. 
Added by: Marek Szymański (10 Jul 2014 12:15:33 Europe/Warsaw)   Last edited by: Marek Szymański (21 Sep 2014 12:40:27 Europe/Warsaw)
Resource type: Journal Article
Peer reviewed
BibTeX citation key: Szymaski2013a
View all bibliographic details
Categories: General
Keywords: buddyzm, herezja, ortodoksja
Creators: Szymański
Collection: The Polish Journal of the Arts and Culture
Views: 4/401
Views index: 69%
Popularity index: 17.25%
Attachments  
Abstract
W artykule omówiono sposób rozumienia ortodoksji i herezji w buddyzmie indyjskim. Sposób ten został ukształtowany przez imperatyw wierności przesłaniu Buddy, określone treści tego przesłania (elementy soteriologii i reguły życia monastycznego) oraz obiektywne okoliczności rozwoju buddyzmu w Indiach. Zwięźle omówiono rolę tych czynników. W buddyzmie indyjskim obowiązek prawowierności rozumiano w sposób, który pozwalał ją zintegrować z modelem koegzystencji różnych ujęć doktrynalnych. Buddyści uznawali względną wartość buddyjskich stanowisk heterodoksyjnych, o ile nie widzieli w nich herezji, tj. sprzeniewierzania się pryncypiom buddyjskiej dharmy. Zakres pojęcia herezji nie mógł jednak zostać określony w sposób powszechnie uznany. Omówiono historyczne postaci buddyjskiej troski o prawowierność i jej rezultaty.

The Buddhist understanding of orthodoxy and heresy was shaped by the obligation to be faithful to Buddha’s teaching, by some elements of dharma and by the historical circumstances surrounding the development of Buddhism. These key shaping factors are briefly discussed. Buddhist heterodoxy was tolerated as relatively valuable, unless it was interpreted as heresy, i.e. as rejection of dharma principles. However, positions could not be identified as heretical in the way commonly approved in Indian Buddhism. The forms and effects of Buddhist concern about orthodoxy are therefore described.
Added by: Marek Szymański  Last edited by: Marek Szymański
wikindx 5.2.beta 1 ©2017 | Total resources: 302 | Username: -- | Bibliography: WIKINDX Master Bibliography | Style: American Psychological Association (APA) | Database queries: 50 | DB execution: 0.17371 secs | Script execution: 0.25626 secs