WFIS-BASE

WIKINDX Resources

Kopciuch, L. (2014). Szkice systematyczne z filozofii dziejów. Lublin: Wydawnictwo UMCS. 
Added by: Leszek Kopciuch (08 Dec 2014 10:35:35 Europe/Warsaw)   
Resource type: Book
ID no. (ISBN etc.): 978-83-7784-512-7
BibTeX citation key: Kopciuch2014
View all bibliographic details
Categories: General
Creators: Kopciuch
Publisher: Wydawnictwo UMCS (Lublin)
Views: 2/369
Views index: 66%
Popularity index: 16.5%
Attachments  
Abstract
Książka, jako przystępne, systematyczne omówienie podstawowych zagadnień i stanowisk w filozofii dziejów, stanowi rodzaj wprowadzenia do problematyki tej dyscypliny. Stąd może zainteresować studentów filozofii, historii, kulturoznawstwa i dyscyplin pokrewnych, jak również wszystkie inne osoby zaintrygowane taką problematyką. Autor skupia się na wydobyciu głównych modeli, które wyłoniły się w rozwoju filozofii dziejów, i proponuje by posługiwać się dwoma głównymi podziałami. Pierwszy to podział na stanowiska praktyczne, teoretyczne oraz teoretyczno-praktyczne. Drugi to podział na stanowiska optymistyczne i antyoptymistyczne. W książce pojawiają się najbardziej znani myśliciele Zachodu, w tym także polscy filozofowie, tacy jak np. Witkacy czy Feliks Koneczny.
Added by: Leszek Kopciuch  
wikindx 5.2.beta 1 ©2017 | Total resources: 302 | Username: -- | Bibliography: WIKINDX Master Bibliography | Style: American Psychological Association (APA) | Database queries: 49 | DB execution: 0.19192 secs | Script execution: 0.20615 secs