Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/bib/public_html/core/utf8/UTF8.php on line 61

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/bib/public_html/core/file/FILE.php on line 88
WFIS-BASE

WFIS-BASE

WIKINDX Resources

Kopciuch, L. (Ed.). (2013). Współczesne i historyczne konteksty wolności. Lublin: Wydawnictwo UMCS. 
Added by: Leszek Kopciuch (08 Dec 2014 10:43:37 Europe/Warsaw)   
Resource type: Book
BibTeX citation key: Kopciuch2013
View all bibliographic details
Categories: General
Creators: Kopciuch
Publisher: Wydawnictwo UMCS (Lublin)
Views: 6/464
Views index: 85%
Popularity index: 21.25%
Attachments  
Abstract
Książka to zbiór artykułów opracowanych na podstawie referatów wygłoszonych w trakcie konferencji "Konteksty wolności". Problematyka tekstów koncentruje się wokół systematycznych i historycznych aspektów idei wolności.
spis treści:
Leszek KOPCIUCH, Wprowadzenie
I
Maria SZYSZKOWSKA, Światopogląd w kontekście wolności
Andrzej NIEMCZUK, Teoria i praktyka wolności
Radosław DOMKE, Przemiany społeczne polskiej opozycji w latach 70. XX wieku

II
Zdzisław J. CZARNECKI, Idea wolności w pierwszej połowie XIX stulecia
Marta TYSZKO, Utożsamienie woli i rozumu w filozofii Benedykta Spinozy
Aleksandra BUGLA, Schopenhauerowska krytyka pojęcia wolnej woli i jej neurobiologiczne uzasadnienie
Tomasz LACHOWSKI, Między wolnością a samowolą. Stirneryzm jako wolność ku nihilizmowi
Michał BOHUN, Lew Tołstoj i idea wolności negatywnej. Parę wstępnych uwag
Barbara CZARDYBON, „Apostoł ludzkości” o tajemnicach wolności, czyli Siemiona L. Franka spojrzenie na twórczość Fiodora M. Dostojewskiego
Honorata JAKUSZKO, Problem wolności woli w ujęciu Wilhelma Windelbanda
Sławomir RAUBE, Bunt według Alberta Camusa i bunt wartości niewolniczych według Maxa Schelera
Witold M. NOWAK, Fenomenologia wobec „fatalnego naturalizmu” nowożytności:
Edmund Husserl i Max Scheler
Marian GRABOWSKI, Dyskusja Hartmannowskich antynomii wolności: „opatrzności” i „zbawienia”
Leszek KOPCIUCH, Struktura przeżyć wolitywnych w kontekście problemu wolnej woli
– H. G. Frankfurt, D. von Hildebrand.
Anna ZIÓŁKOWSKA, Wolność w sztuce abstrakcyjnej Wasyla Kandyńskiego – w świetle fenomenologii Michela Henry’ego
Piotr MARTIN, Granice ludzkiej wolności – refleksje na kanwie Ślubu Witolda Gombrowicza
Paweł NIERODKA, Problem wolności w recentywizmie Józefa Bańki
Krzysztof ROJEK, Problem wolności w perspektywie libertarianizmu Roberta Kane’a
Konrad SZOCIK, Deterministyczna perspektywa filozoficznego rozumienia wolności

III
Andrzej BOCZKOWSKI, Edukacyjny kontekst wolności – perspektywa socjologiczna
Jerzy KOLARZOWSKI, Wolność w perspektywie kapitału społeczno-kulturowego
Małgorzata MRÓWKA, Wolność w kontekście doradztwa
Anna Teresa MAJOWSKA, Między wolnością a skutecznością
Agata STRZĄDAŁA, Relacja między kulturą a wolnością w kontekście zagadnień bioetycznych. Przypadek bioetyki afroamerykańskiej
Barbara GRABOWSKA, Specyfika koncepcji wolności w filozofii polityki na przykładzie liberalizmu
Jolanta SAWICKA, Doświadczanie wolności. Praktyka polityczna w ujęciu Hannah Arendt

IV
Jacek SIERADZAN, Raj demiurga jako cywilizacja konsumpcyjna. Wokół gnostyckiej in-terpretacji mitu o raju.
Weronika JANOWSKA-KURDZIEL, Zniewolenie kobiet – mizoginia na przykładzie gwałtów wojennych
Alan SIERŻĘGA, Mechanizm poszukiwania kozła ofiarnego – stan zawieszonej wolności
Added by: Leszek Kopciuch  
Notes
słowa kluczowe: wolność, człowiek, historia, współczesność, idea wolności
Added by: Leszek Kopciuch  
wikindx 5.2.beta 1 ©2017 | Total resources: 302 | Username: -- | Bibliography: WIKINDX Master Bibliography | Style: American Psychological Association (APA) | Database queries: 50 | DB execution: 0.16572 secs | Script execution: 0.24819 secs