WFIS-BASE

WIKINDX Resources

Kopciuch, L. (2012). Stosunek nicolaia hartmanna do immanuela kanta w kontekście zagadnień aksjologiczno-etycznych. Estetyka i Krytyka, 4, 61–75. 
Added by: Leszek Kopciuch (08 Dec 2014 11:22:23 Europe/Warsaw)   
Resource type: Journal Article
BibTeX citation key: Kopciuch2012f
View all bibliographic details
Categories: General
Creators: Kopciuch
Collection: Estetyka i Krytyka
Views: 3/371
Views index: 67%
Popularity index: 16.75%
Attachments  
LISTA MINISTRA    6
Added by: Leszek Kopciuch  
Abstract
Stosounek Hartmanna do Kanta w kontekście zagadnień aksjologiczno-etycznych.

W artykule przedstawiam wybrane zagadnienia dotyczące stosunku Hartmanna do Kanta w kontekście zagadnień etycznych i aksjologcznych. Są to nastepujące zgadnienia: 1) sposób istnienia wartości; 2) pozycja powinnosci wobec wartości; 3) problem wielości systemów moralnych i aksjologicznych; 4) Bóg a moralny charakter ludzkiego działania; 5) Kantowski rozum praktyczny a realna, indywidualna osoba jako podmiot moralny; 6) problem wolności negatywnej i pozytywnej. Analizując te problemy, zmierzam do wykazania, że konkretny stosunek Hartmanna do Kanta modyfikuje się zależnie od szczegółowego rozważanego problemu.

The Relation between Hartmanna and Kant in the Context of axiological-ethical Problems.

In this paper I demonstrate the selected problems concerning the relation between ethics and axiology of Nicolai Hartmann and ethisc represented by Immanuel Kant. There are following questions: 1) the mode of existence of value; 2) the position of moral obligation in the structure of value; 3) the plurality of moral and axiological systems ; 4) God and the moral character of human action; 5) Kantian practical reason and the real individual person as the subject of morality; 6) the problem of negative and affirmative freedom. Analysing these roblems I endeavour to prove that the concrete relation between Hartmann and ethics of Kant modifies depending on considered detailed problem.
Added by: Leszek Kopciuch  
wikindx 5.2.beta 1 ©2017 | Total resources: 302 | Username: -- | Bibliography: WIKINDX Master Bibliography | Style: American Psychological Association (APA) | Database queries: 50 | DB execution: 0.17447 secs | Script execution: 0.18928 secs