Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/bib/public_html/core/file/FILE.php on line 88
WFIS-BASE

WFIS-BASE

WIKINDX Resources

Kopciuch, L. (2012). Czego ciągle o wartościach nie możemy (po)wiedzieć? Lectiones & Acroases Philosophicae(1). 
Added by: Leszek Kopciuch (08 Dec 2014 11:26:12 Europe/Warsaw)   
Resource type: Journal Article
BibTeX citation key: Kopciuch2012g
View all bibliographic details
Categories: General
Creators: Kopciuch
Collection: Lectiones & Acroases Philosophicae
Views: 4/329
Views index: 59%
Popularity index: 14.75%
Attachments  
LISTA MINISTRA    4
Added by: Leszek Kopciuch  
Abstract
Wartości mają los poniekąd paradoksalny. Z jednej strony ludzkie decyzje mają w nich prawie zawsze swój fundament – tak przynajmniej prezentują się one w naszym autodoświadczeniu. Są kryterium dla podejmowanych wyborów, formułowanych ocen, naszych własnych rozrachunków z sobą, leżą u podstaw naszych zachwytów, dezaprobaty i wielu innych prze-żyć. Ale z drugiej strony, żywa zawsze była tradycja kwestionująca ich realność: albo w for-mie słabej , tj. w formie różnej maści stanowisk subiektywistycznych, albo też w formie mocniejszej – tj. w formie popularnego wśród dzisiejszych etyków analitycznych – antyrealizmu. To ostatnie stanowisko jest skrajniejsze od tradycyjnego (nietranscendentalne-go) subiektywizmu, który istnienie wartości interpretował jako jakiś rodzaj podmiotowych przeżyć. Współczesny antyrealizm idzie bowiem jeszcze dalej, gdyż w ogóle odmawia istnie-nia czemuś takiemu jak wartość, powinność czy – jak mówią sami antyrealiści – „fakt moral-ny”, tłumacząc tego typu obiekty jako jakiś rodzaj globalnej, choć użytecznej fikcji, zgodnie z teorią tzw. błędu globalnego . Istnieje zapewne wiele powodów napędzających taki teore-tyczny sprzeciw wobec wartości. Należą do nich zarówno trudności wcześniejszych teorii ak-sjologicznych i etycznych, spory pomiędzy ich różnymi wersjami, jak i zyskujące obecnie coraz większe wpływy tendencje naturalizujące, uobecniające się na przykład w etykach zna-turalizowanych, redukujących częstokroć problematykę aksjologiczną i etyczną do zagadnień z zakresu nauk szczegółowych, takich, jak psychologia, znaturalizowana antropologia, biolo-gia, genetyka itd. (najczęściej próbując w jakiś sposób połączyć wszystkie te perspektywy). Ważna rolę odrywa tu także dana w fenomenach kulturowa różnorodność i wielość, nie bez znaczenia jest także roszczeniowa natura wartości, które – w większości przypadków – jakoś wymagają, byśmy byli inni niż jesteśmy.
Formułowane poniżej refleksje są budowane na fundamencie fenomenologicznym i w tym sensie zdają jedynie sprawę z tego, jak wartości prezentują się w ludzkim przeżywaniu.
Added by: Leszek Kopciuch  
wikindx 5.2.beta 1 ©2017 | Total resources: 302 | Username: -- | Bibliography: WIKINDX Master Bibliography | Style: American Psychological Association (APA) | Database queries: 50 | DB execution: 0.17916 secs | Script execution: 0.24171 secs