WFIS-BASE

WIKINDX Resources

Kopciuch, L. (2013). Thymos i pożądliwość. stosunek francisa fukuyamy do antropologii thomasa hobbesa i johna locke`a. In J. Żelazna (Ed.), Inspiracje i kontynuacje problemów filozofii XVII wieku (pp. 199–212). Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK. 
Added by: Leszek Kopciuch (08 Dec 2014 11:32:47 Europe/Warsaw)   
Resource type: Book Article
BibTeX citation key: Kopciuch2013e
View all bibliographic details
Categories: General
Creators: Kopciuch, Żelazna
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UMK (Toruń)
Collection: Inspiracje i kontynuacje problemów filozofii XVII wieku
Views: 4/381
Views index: 68%
Popularity index: 17%
Attachments  
Abstract
Artykuł prezentuje główne argumenty kierowane przez F. Fykuyamę przeciwko społecznej i historycznej antropologii Hobbesa i Locke’. Według Fukuaymy główny mankament tych antro-pologii polega na tym, że redukują one człowieka do duszy pożądliwej. Wskazane zostają także kłopoty związane z historyczną koncepcją Fukuyamy.

Słowa kluczowe: historia, motywacja, człowiek, Fukuyama, Hobbes, Locke

Summary
Thymos and Desire: A Relation of Francis Fukuyama to the Anthropology of Thomas Hobbes and John Locke

In this paper the main arguments formulated by Francis Fukuyama against the social and histori-cal anthropology of Thomas Hobbes and John Locke are analyzed. According to Fukuyama the reduction of human being to the appetitive soul is a main mistake of Locke and Hobbes. I en-deavor also to demonstrate some problems of the historic theory of Fukuyama.
Key-words: history, motivation, anthropology, Fukuyama, Hobbes, Locke.
Added by: Leszek Kopciuch  
wikindx 5.2.beta 1 ©2017 | Total resources: 302 | Username: -- | Bibliography: WIKINDX Master Bibliography | Style: American Psychological Association (APA) | Database queries: 52 | DB execution: 0.14313 secs | Script execution: 0.15690 secs