WFIS-BASE

WIKINDX Resources

Czekaj, R. Duch sztuki i obietnica nie do spełnienia: W poszukiwaniu pozytywnych konkluzji „teorii estetycznej” adorna. Sztuka i Filozofia(28), 151–163. 
Added by: Rafał Czekaj (26 Dec 2011 17:09:33 Europe/Warsaw)   
Resource type: Journal Article
Peer reviewed
ID no. (ISBN etc.): ISSN 1230-0330
BibTeX citation key: Czekaj
View all bibliographic details
Categories: General
Keywords: Adorno, sublime, wzniosłość
Creators: Czekaj
Collection: Sztuka i Filozofia
Views: 2/483
Views index: 60%
Popularity index: 15%
Attachments  
Abstract
It is very difficult to master of Adorno's "Aesthetic Theory". One of the reasons of this – apart from affected style – this work is only an introduction to theory which Adorno never ended up writing. This also makes it extremely difficult to reconstruct his ideas in aesthetics. In spite of this lack of clarity Adorno is very often cited in present discussions of aesthetics. Especially in the context of the popularity that the category of the sublime has; his aesthetic theory being frequently associated with the Kantian analysis of the sublime.
In this article I make an effort to answer the question how close Adorno gets to Kantian sublime. From this point of view I consider Adorno’s notions regarding the ontology of art’s works. This provides a standing point for interpretation of "Aesthetic Theory". Another standing point is provided by conception of formal beauty, just as Kantian, in which Adorno sees a danger for the „spiritualization of art”. Those two points make possible examination of the character of Art in Adorno’s conception. So this article is the first step to casting some light on the dark pages of Adorno’s "Aesthetic Theory".

"Teoria estetyczna" Adorna jest dziełem niełatwym do opanowania. Jednym z wielu tego powodów – nie licząc afektowanego stylu – jest fakt, że dzieło to stanowi tylko wprowadzenie do teorii, której Adorno nigdzie w całości nie wyłożył. Tym bardziej rekonstrukcja estetyki Adorna jest sprawą niezwykle trudną. Mimo to jest on autorem bardzo często przywoływanym w dyskusjach estetycznych. Między innymi odnośnie estetycznej kategorii wzniosłości – teoria Adorna kojarzona jest z Kantowską analityką wzniosłości.
W artykule odpowiadam na ile to kojarzenie jest zasadne. W tym kontekście rozważam też wypowiedzi Adorna odnośnie ontologii dzieła sztuki. Stanowi to punkt odniesienia do interpretacji „Teorii estetycznej”. Drugim takim punktem jest Kantowska koncepcja piękna formalnego, w której Adorno widział zagrożenie dla „spirytualizacji sztuki”. Te dwa odniesienia umożliwiają uchwycenie charakteru, jaki Adorno przypisywał sztuce, a tym samym stanowią klucz interpretacyjny „Teorii estetycznej”.
Added by: Rafał Czekaj  
wikindx 5.2.beta 1 ©2017 | Total resources: 302 | Username: -- | Bibliography: WIKINDX Master Bibliography | Style: American Psychological Association (APA) | Database queries: 50 | DB execution: 0.13260 secs | Script execution: 0.14635 secs