WFIS-BASE

WIKINDX Resources

Szymański, M. (2011). Nirwana jako summum bonum we wczesnym buddyzmie. Estetyka i Krytyka, 22, 311–322. 
Added by: Marek Szymański (10 Feb 2012 13:32:15 Europe/Warsaw)   Last edited by: Marek Szymański (21 Sep 2014 12:49:23 Europe/Warsaw)
Resource type: Journal Article
Peer reviewed
ID no. (ISBN etc.): ISBN 978-83-233-3138-4
BibTeX citation key: Szymaski2011a
View all bibliographic details
Categories: General
Keywords: nikaje, nirwana, wczesny buddyzm
Creators: Szymański
Collection: Estetyka i Krytyka
Views: 3/509
Views index: 65%
Popularity index: 16.25%
Attachments  
Abstract
Artykuł jest poświęcony sposobowi rozumienia nirwany w nikajach. Nirwana to ostateczny cel aktywności buddysty, to stan wyzwolenia od konieczności odradzania się. Polegać ma na odpowiedniej modyfikacji zespołu skupisk (khandha), który stanowi umysł danej osoby. Śmierci istoty wyzwolonej nie rozumiano jako unicestwienia tej istoty, chociaż takie właśnie stanowisko byłoby zgodne z buddyjskimi poglądami na temat natury egzystencji w świecie. Wydaje się, że nirwanie przyznano status rzeczywistości wiecznej i transcendentnej względem świata w sposób analogiczny do przyporządkowania odrębnych dziedzin kosmicznych rozmaitym stanom psychicznym. Życie istoty wyzwolonej uznawano za przypadek tajemniczego uczestnictwa owej transcendentnej rzeczywistości w świecie. Śmierć takiej istoty jest zniszczeniem tylko kosmicznego wymiaru jej egzystencji.

The paper discusses the concept of nibbāna of the Nikāyas. Nibbāna of a living entity is the state of enlightenment. It results from the special modification of the khandhas constituting the mind of an entity. Death of an enlightened person was not understood as their annihilation though the belief in endlessly enduring nibbāna seems to be contrary to early Buddhist anthropology. Distinct cosmic regions were assigned to various psychic states by Buddhists. Probably the state of enlightenment was ontologised in a similar way. The status of some transcendent and eternal reality was attributed to it. Therefore, Buddhists interpreted the life of an enlightened person as a mysterious participation of that transcendent reality in the world.
Added by: Marek Szymański  Last edited by: Marek Szymański
wikindx 5.2.beta 1 ©2017 | Total resources: 302 | Username: -- | Bibliography: WIKINDX Master Bibliography | Style: American Psychological Association (APA) | Database queries: 50 | DB execution: 0.17942 secs | Script execution: 0.20658 secs