WFIS-BASE

WIKINDX Resources

Szymański, M. (2011). Koncepcja alajawidżniany na tle abhidharmicznej koncepcji umysłu. Politeja. Studia buddyjskie, 18, 89–122. 
Added by: Marek Szymański (10 Feb 2012 17:12:59 Europe/Warsaw)   Last edited by: Marek Szymański (21 Sep 2014 12:41:25 Europe/Warsaw)
Resource type: Journal Article
Peer reviewed
ID no. (ISBN etc.): ISSN 1733-6716
BibTeX citation key: Szymaski2011b
View all bibliographic details
Categories: General
Keywords: abhidharma, alajawidżniana, filozofia buddyjska, umysł
Creators: Szymański
Collection: Politeja. Studia buddyjskie
Views: 3/487
Views index: 62%
Popularity index: 15.5%
Attachments  
Abstract
Koncepcja alajawidżniany jest jednym z najbardziej oryginalnych i interesujących osiągnięć filozofii mahajany. Służyć miała rozwiązaniu problemów abhidharmicznej teorii umysłu. W klasycznej jogaczarze alajawidżniana jest nieświadomą warstwą umysłu, która istnieje nawet wtedy, gdy świadoma aktywność psychiczna okresowo zanika. W artykule omówiono źródła, rozwój i warianty koncepcji alajawidżniany.

The concept of ālayavijnāna belong to the most original and interesting ideas of Mahāyāna Buddhism philosophy. It was intended to resolve the theoretical problems of the abhidharmic philosophy of mind. In the classical Yogācāra philosophy ālayavijnāna is an unconscious level of mind that exists even when conscious activity temporarily ceases. Origin, development and variants of the ālayavijnāna concept are discussed in the text.
Added by: Marek Szymański  Last edited by: Marek Szymański
wikindx 5.2.beta 1 ©2017 | Total resources: 302 | Username: -- | Bibliography: WIKINDX Master Bibliography | Style: American Psychological Association (APA) | Database queries: 51 | DB execution: 0.14626 secs | Script execution: 0.15978 secs