Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/bib/public_html/core/utf8/UTF8.php on line 61

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/bib/public_html/core/file/FILE.php on line 88
WFIS-BASE

WFIS-BASE

WIKINDX Resources

Kopciuch, L. (2010). Wolność a wartości. max scheler - nicolai hartmann - dietrich von hildebrand - hans reiner. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. 
Added by: Leszek Kopciuch (19 Feb 2012 23:30:45 Europe/Warsaw)   
Resource type: Book
ID no. (ISBN etc.): 987-83227-3113-0
BibTeX citation key: Kopciuch2010
View all bibliographic details
Categories: General
Keywords: aksjologia fenomenologiczna, Dietrich von Hildebrand, fenomenologia, free will, freedom, Hans Reiner, Max Scheler, Nicolai Hartmann, value, wartości, wolna wola, wolność
Creators: Kopciuch
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin)
Views: 6/787
Views index: 100%
Popularity index: 25%
Attachments  
Abstract
"Freedom and Values. Max Scheler - Nicolai Hartmann - Dietrich von Hildebrand - Hans Reiner"

The study "Freedom and Values. Max Scheler - Nicolai Hartmann - Dietrich von Hildebrand - Hans Reiner” examines the main solutions of the problem of free will in relation to (moral) values, formulated in the German material ethics of values. In the first chapter, devoted to the philosophy of Max Scheler, the author reconstructs and analyses the problems related to the possibility of a justification of the moral freedom of will and activity in the phenomenology of Scheler. This chapter constitutes the foundational idea for the next chapters which present the positions of Nicolai Hartmann, Dietrich von Hildebrand and Hans Reiner. The analyses deal with the following problems: (1) kinds of the values and theirs typology; (2) mode of value cognition; (3) determination of values; (4) structure and kinds of personal will acts ; 5) freedom of will and freedom of activity; (6) value cognition and will; 7) value cognition and activity; 8) value determination and human decision. The analysis of Hans Reiner’s ideas is the first study of his theory in Polish philosophy. The author proves that the issue of free will in relation to values constitutes a problem which the German material ethics of values did not solve; the author endeavours to demonstrate that this fact is substantially related to the irrationality and inscrutability of freedom itself. The irrationality consists in the impossibility of an explanation of negative freedom which the person must have in relation to the moral value. According to the author, this difficulty refers to the positions accepting the objectivity of the value as well as to the positions formulated in axiological subjectivism and relationism.

Rozprawa "Wolność a wartości. Max Scheler - Nicolai Hartmann - Dietrich von Hildebrand - Hans Reiner" przedstawia główne rozwiązania problemu wolności woli wobec wartości (moralnych) sformułowane w niemieckiej materialnej etyce wartości. W rozdziale pierwszym, poświęconym koncepcji Maxa Schelera, autor rekonstruuje i analizuje problemy związane z możliwością uzasadnienia moralnej wolności woli i działania w fenomenologii Schelera. Rozdział ten stanowi merytoryczny punkt wyjścia dla kolejnych rozdziałów, poświęconych szczegółowym prezentacjom stanowisk Nicolaia Hartmanna, Dietricha von Hildebranda oraz Hansa Reinera. Analizy te obejmują następujące zagadnienia: 1) rodzaje wartości oraz ich typologia; 2) sposób poznawania wartości; 3) determinacja wartości; 4) struktura i rodzaje osobowych aktów wolitywnych; 5) wolność woli a wolność działania; 6) poznanie wartości a wola; 7) poznanie wartości a działanie; 8) determinacja aksjologiczna a ludzkie decydowanie. Analizy poglądów Hansa Reinera są pierwszym w polskiej filozofii opracowaniem jego poglądów. Autor rozprawy dowodzi, że problem wolności wobec wartości jest zagadnieniem, którego w ramach niemieckiej materialnej etyki wartości nie udało się rozwiązać, ale próbuje wykazać, że jest to w decydującej mierze związane z irracjonalnością i niepoznawalnością samej wolności. Ta irracjonalność polega zaś na niemożliwości wyjaśnienia wolności negatywnej, którą osoba musi posiadać wobec wartości. Zdaniem autora rozprawy trudność ta dotyczy zarówno rozwiązań uznających obiektywność wartości, jak i stanowisk subiektywistycznych i relacjonistycznych.
Added by: Leszek Kopciuch  Last edited by: Leszek Kopciuch
wikindx 5.2.beta 1 ©2017 | Total resources: 302 | Username: -- | Bibliography: WIKINDX Master Bibliography | Style: American Psychological Association (APA) | Database queries: 59 | DB execution: 0.12801 secs | Script execution: 0.20981 secs