WFIS-BASE

WIKINDX Resources

Kopciuch, L. (2011). Kategoria podmiotu, podmiotowości i wolności w zachodniej filozofii dziejów. In A. Pobojewska (Ed.), Współczesne refleksje wokół Kartezjańskiej wizji podmiotu Łódź: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej. 
Added by: Leszek Kopciuch (20 Feb 2012 13:46:17 Europe/Warsaw)   Last edited by: Leszek Kopciuch (20 Feb 2012 13:53:10 Europe/Warsaw)
Resource type: Book Article
ID no. (ISBN etc.): ISBN 978-83-7505-516-1
BibTeX citation key: Kopciuch2011b
View all bibliographic details
Categories: General
Keywords: filozofia historii, freedom in history, model praktyczny, model teoretyczno-praktyczny, model teoretyczny, philosophy of history, podmiot dziejów, practical model, subject of history, theoretical model, theoretical-practical model, wolność w dziejach
Creators: Kopciuch, Pobojewska
Publisher: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej (Łódź)
Collection: Współczesne refleksje wokół Kartezjańskiej wizji podmiotu
Views: 1/514
Views index: 65%
Popularity index: 16.25%
Attachments  
Abstract
The Idea of the Subject, Subjectivity and Freedom in the Western Philosophy of His-tory

The meaning of such ideas as subject, subjectivity and freedom is not evident, also in the philosophy of history. In this paper I consider its meaning on the basis of three main models of the philosophy of history. This are: the practical model, the theoreti-cal model and the theoretical-practical model. Particularly I study the following problems: 1) the role of these categories in the philosophy of history; 2) the attributes of the main models in the philosophy of history; 3) the relation between these models and the subjectivity as human creativity; (4) the understanding of the subject of the historical process; 5) the modifications in these conceptions based on the distinction of individual and overindividual subject; 6) the relation between man as subject of the history and human subjectivity and freedom.

Znaczenie takich terminów, jak podmiot, podmiotowość oraz wolność, nie jest jed-noznaczne. Jest tak również w dziedzinie filozofii dziejów. W artykule rozważam ich znaczenie na bazie trzech głównych modeli filozofii dziejów. Są to: model praktycz-ny, model teoretyczny oraz model teoretyczno-praktyczny. W szczególności badam następujące problemy: 1) rola tych kategorii w filozofii dziejów; 2) cechy głównych modeli w filozofii dziejów; 3) stosunek tych modeli do podmiotowości jako ludzkiej sprawczości i kreatywności; 4) rozumienie podmiotu procesu dziejowego w trzech głównych modelach; 5) modyfikacje w tych rozwiązaniach oparte na odróżnieniu podmiotu jednostkowego oraz ponadjednostkowego; 6) związek pomiędzy człowie-kiem jako podmiotem dziejów, ludzką podmiotowością oraz wolnością.
Added by: Leszek Kopciuch  Last edited by: Leszek Kopciuch
wikindx 5.2.beta 1 ©2017 | Total resources: 302 | Username: -- | Bibliography: WIKINDX Master Bibliography | Style: American Psychological Association (APA) | Database queries: 63 | DB execution: 0.12743 secs | Script execution: 0.14582 secs