Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/bib/public_html/core/utf8/UTF8.php on line 61

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/bib/public_html/core/file/FILE.php on line 88
WFIS-BASE

WFIS-BASE

WIKINDX Resources

Jakuszko, H., & Kopciuch, L. (Eds). (2009). W kręgu zagadnień filozofii xvii wieku. Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Wydawnictwo Olech. 
Added by: Leszek Kopciuch (20 Feb 2012 14:13:43 Europe/Warsaw)   Last edited by: Leszek Kopciuch (29 Apr 2012 02:57:29 Europe/Warsaw)
Resource type: Book
ID no. (ISBN etc.): ISBN 987-83-928472-2-9
BibTeX citation key: Jakuszko2009a
View all bibliographic details
Categories: General
Keywords: empiryzm XVII wieku, filozofia XVII wieku, racjonalizm XVII wieku
Creators: Jakuszko, Kopciuch
Publisher: Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Wydawnictwo Olech (Lublin)
Views: 5/653
Views index: 83%
Popularity index: 20.75%
Attachments  
Abstract
Książka zawiera kilkanaście artykułów podejmujących zagadnienia filozofii XVII wieku, jej kontynuacji i inspiracji.
1. Andrzej Maryniarczyk, Starożytne i średniowieczne źródła esencjalizacji metafizyki Arystotelesa i jej skutki dla filozofii nowożytnej.
2. Przemysław Spryszak, Filozofowie nowożytni o percepcji.
3. Przemysław Gut, Spinozy koncepcja umysłu.
4. Halina Święczkowska, O matafizycznym statusie języka w filozofii Leibniza.
5. Joanna Usakiewcz, Epikureizm i stoicyzm w ocenie Arnolda Geulincxa.
6. Katarzyna Haremska, O koncepcji pedagogicznej Johna Locke`a.
7. Stanisław Janeczek, Z dziejów nowożytnej koncepcji logiki. J. le Rond d`Alembert.
8. Zbigniew Drozdowcz, Wolterowska krytyka kartezzjanizmu.
9. Jolanta Żelazna, Czy rozumiemy emocje (Sartre i Spinoza).
10. Stefania Lubańska, Pascalowskie watki w filozofii Sorena Kierkegaarda.
11. Robert Piotrowski, Współczesne kontynuacje antropologii i teologii Hobbesa.
12. Włodzimierz Heflik, Kant wobec problemu harmonii przedustawnej.
13. Honorata Jakuszko, Krytyka Locke`owskiej idei Boga w ujęciu Fritza Mauthnera
14. Liliana Tomaszewska, Skutki filozofii XVII wieku w koncepcjach i praktyce pedagogicznej
15. Aldona Krupska, Jaka rolę odegrały XVII-wieczne koncepcje racjonalizmu i empiryzmu w naukach przyrodniczych?
16. Sławomir Sztajer, XVII-wieczne źródła współczesnych sporów o genezę idei religijnych.
17. Leszek Kopciuch, Wolna wola. G. W. Leibniz - N. Hartmann
Added by: Leszek Kopciuch  Last edited by: Leszek Kopciuch
wikindx 5.2.beta 1 ©2017 | Total resources: 302 | Username: -- | Bibliography: WIKINDX Master Bibliography | Style: American Psychological Association (APA) | Database queries: 52 | DB execution: 0.15845 secs | Script execution: 0.22797 secs