WFIS-BASE

WIKINDX Resources

Bytniewski, P., & Chałubiński, M. (Eds). (2006). Teoretyczne podstawy socjologii wiedzy, t. i. Lublin: Wydawnictwo UMCS. 
Added by: Paweł Bytniewski (30 Sep 2012 21:34:11 Europe/Warsaw)   Last edited by: Paweł Bytniewski (30 Sep 2012 21:35:07 Europe/Warsaw)
Resource type: Book
BibTeX citation key: Bytniewski2006a
View all bibliographic details
Categories: General
Creators: Bytniewski, Chałubiński
Publisher: Wydawnictwo UMCS (Lublin)
Views: 2/486
Views index: 65%
Popularity index: 16.25%
Attachments  
wikindx 5.2.beta 1 ©2017 | Total resources: 302 | Username: -- | Bibliography: WIKINDX Master Bibliography | Style: American Psychological Association (APA) | Database queries: 51 | DB execution: 0.14860 secs | Script execution: 0.16217 secs