Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/bib/public_html/core/file/FILE.php on line 88
WFIS-BASE

WFIS-BASE

WIKINDX Resources

Jakuszko, H., & Kopciuch, L. (Eds). (2012). Człowiek w kontekstach kulturowych i historycznych. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. 
Added by: Leszek Kopciuch (10 Dec 2012 16:28:59 Europe/Warsaw)   
Resource type: Book
ID no. (ISBN etc.): ISBN 978-83-7784-173-0
BibTeX citation key: Jakuszko2012
View all bibliographic details
Categories: General
Creators: Jakuszko, Kopciuch
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin)
Views: 4/521
Views index: 71%
Popularity index: 17.75%
Attachments  
Abstract
Książka zawiera następujące artykuły:

Bogna Kosmulska, Wolność wyboru czy wybór wolności. Patrystyczne ujęcie problematyki wolności
Teresa Bojarska-Szot, Rola cnót w życiu człowieka – charakterystyka porównawcza ujęcia Stagiryty i Akwinaty
Zdzisław Jerzy Czarnecki, Myśl Herodota wobec różnorodności ludzkiego świata
Ireneusz Ziemiński, Nieśmiertelność w kulturze. Uwagi na marginesie powieści Thomasa Manna Lotta w Weimarze
Tomasz Kupś, Czy objawienie płynie z potrzeby wiedzy, czy z potrzeby niewiedzy?
Witold M. Nowak, Hegel i Anglosasi. Przypadek Charlesa Taylora
Marcin Furman, Derrida i Husserl. Odroczenie bytu
Paweł Piotrowski, Normy moralne a normy kulturowe. Problem kryterium demarkacji
Agata Borońska, Wartości w kulturze i „poza” kulturą
Agata Strządała, Kroeberowska koncepcja „kultury rzeczywistości” i „kultury wartości” a pojęcia zwyczaju i obyczaju
Bartosz Kaluziński, Wartość anarchii. Rozważania nad anarchizmem metodologicznym Paula Karla Feyerabenda w perspektywie społeczno-regulacyjnej koncepcji kultury
Filip Kubiaczyk, Rasism i przemoc. Wizerunek człowieka skolonizowanego według Frantza Fanona i Enrique Dussela
Leszek Kopciuch, Teleologia a historia
Paweł F. Nowakowski, Husyckie spojrzenie na przeszłość Kościoła w świetle traktatów i polemik
Tomasz Matlęgiewicz, Uniwersalność dziejów w „Rodzie ludzkim” Stanisława Staszica
Michał Miklas, Racjonalność a historyczność w ujęciu Herberta Schnädelbacha
Paweł Nierodka, Korzyści i koszty rozwoju cywilizacyjnego w koncepcji Józefa Bańki
Added by: Leszek Kopciuch  
wikindx 5.2.beta 1 ©2017 | Total resources: 302 | Username: -- | Bibliography: WIKINDX Master Bibliography | Style: American Psychological Association (APA) | Database queries: 50 | DB execution: 0.29998 secs | Script execution: 0.35391 secs