kierunek:    specjalność:    rok:    semestr:
poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
08:00
09:30
Warsztaty krytycznego myślenia, KW, 30h, s.236 Hum.(H)
dr M. Rządeczka
zdalnie - przedmiot wybieralny
Epistemologia., KW, 30h, s.206(H)
dr T. Walczyk
zdalnie - przedmiot wybieralny
Introduction to cognitive science, WY, 30h, s.Aula(H)
dr hab. P. Konderak
od godz. 8:30-10:00 stacjonarnie gr I i gr II , grupy III i IV online w pierszym tygodniu, w 2 tygodniu zmiana gr III i IV stacjonarnie pozostali online, zamiana co 2 tydz.
Problemy samowiedzy, KW, 30h, s.107(H)
prof. M. Hetmański
zdalnie - przedmiot wybieralny
Wyszukiwanie informacji i praca grupowa, LAB, 30h, s.107(H)
dr K. Rojek
zdalnie gr IV
język angielski, KW, 30h, s.208(H)
mgr M. Slavik
zdalnie gr I
Logika, KW, 30h, s.103(H)
dr hab. A. Nowakowski
zdalnie gr II na zmianę z gr IV co 2 tyg.pierwsze 4 spotkania (09.10.20r., 16.10.20r.23.10.20r.,30.10.20r.)09.10.20r. gr Iv
09:40
11:10
IT, WY, 30h, s.340(H)
prof. UMCS P. Giza
zdalnie
Logika, WY, 30h, s.Aula(H)
prof. J. Paśniczek
od godz. 10:30-12:00 stacjonarnie gr I i gr II , grupy III i IV online w pierszym tygodniu, w 2 tygodniu zmiana gr III i IV stacjonarnie pozostali online, zamiana co 2 tydz.
Logika, KW, 30h, s.103(H)
dr hab. A. Nowakowski
zdalnie gr I na zmianę z gr III co 2 tyg.
Introduction to cognitive science, WY, 30h, s.212(H)
dr hab. P. Konderak
zdalnie I gr na zmianę z II gr co 2 tydz.
Wyszukiwanie informacji i praca grupowa, LAB, 30h, s.137(H)
dr K. Rojek
zdalnie gr VI
język angielski, KW, 30h, s.103(H)
mgr M. Slavik
zdalnie gr II
11:20
12:50
IT, LAB, 30h, s.102(H)
prof. UMCS P. Giza
zdalnie gr II
Filozofia dla kognitywistów, KW, 30h, s.234(H)
dr T. Walczyk
zdalnie gr I
Logika, KW, 30h, s.135(H)
dr hab. A. Nowakowski
zdalnie gr II na zmianę z gr IV co 2 tyg. od 04.11.20r. pierwsze 4 spotkania w piatki
Introduction to cognitive science, KW, 30h, s.337(H)
dr hab. P. Konderak
zdalnie gr III na zmianę z gr IV co 2 tyg.
Wyszukiwanie informacji i praca grupowa, LAB, 30h, s.340(H)
dr K. Rojek
zdalnie gr I
język angielski, KW, 30h, s.111(H)
mgr M. Slavik
zdalnie gr III
13:00
14:30
IT, LAB, 30h, s.306(H)
prof. UMCS P. Giza
zdalnie gr III
Język angielski, KW, 30h, s.103(H)
mgr M. Slavik
zdalnie gr IV
Introduction to cognitive science, KW, 30h, s.Aula(H)
dr hab. P. Konderak
stacjonarnie od godz. 14:15-15:45 gr I z gr III co 2 tyg. na zmianę
Logika, KW, 30h, s.301(H)
dr hab. A. Nowakowski
stacjonarnie od godz. 14:15-15:45 gr II z IV na zmianę co 2 tydz.
Wyszukiwanie informacji i praca grupowa, LAB, 30h, s.108(H)
dr K. Rojek
zdalnie gr V
Elementy kognitywisty., KW, 30h, s.304(H)
dr hab. P. Konderak
zdalnie - przedmiot wybieralny
Filozofia dla kognitywistów, KW, 30h, s.111(H)
mgr B. Fijołek-Soska
zdalnie gr II
Filozofia dla kognitywistów, KW, 30h, s.208(H)
dr W. Wachowski
zdalnie gr IV
14:40
16:10
Filozofia dla kognitywistów, WY, 30h, s.212(H)
prof. UMCS A. Łukasik
zdalnie
Introduction to cognitive science, KW, 30h, s.Aula(H)
dr hab. P. Konderak
stacjonarnie od godz. 16:15-17:45 gr II z gr IV co 2 tyg. na zmianę
Logika, KW, 30h, s.301(H)
dr hab. A. Nowakowski
stacjnarnie od godz. 16:15-17:45 gr I z gr III co 2 tyg. na zmianę
IT, LAB, 30h, s.209(H)
prof. UMCS P. Giza
zdalnie gr I
Wyszukiwanie informacji i praca grupowa, LAB, 30h, s.303(H)
dr K. Rojek
zdalnie gr II
Struktura materii, KW, 30h, s.312(H)
prof. UMCS A. Łukasik
zdalnie - przedmiot wybieralny
Filozofia dla kognitywistów, KW, 30h, s.108(H)
mgr B. Fijołek-Soska
zdalnie gr III
16:20
17:50
Prawo autorskie i ochrona własności intelektualn., WY, 15h, s.102(H)
dr M. Malmon
zdalnie od godz. 17:00-18:30, I poł. sem.
Wyszukiwanie informacji i praca grupowa, LAB, 30h, s.208(H)
dr K. Rojek
zdalnie gr III
IT, LAB, 30h, s.240 II p.(H)
mgr Ł. Blechar
zdalnie gr IV
IT, LAB, 30h, s.108(H)
mgr Ł. Blechar
zdalnie gr VI
18:00
19:30
Człowiek - poznanie - kultura, KW, 30h, s.102(H)
dr hab. M. Kociuba
zdalnie - przedmiot wybieralny
IT, LAB, 30h, s.322(H)
mgr Ł. Blechar
zdalnie gr V
Elementy kognitywisty., KW, 30h, s.208(H)
dr W. Wachowski
zdalnie - przedmiot wybieralny
Budynki: Szpital - Al. Kraśnickie 100-Szpital, dsA - ds "AMOR", dsZ - DS ZANA, - DS. KRONOS, D.CH. - Duża Chemia, - Fizyka, - Hotel, H - Humanik stary, Hum. Nowa - Humanistyka Nowa, Inform. - Informatyki, Psych. - Psychologii, PSK 4 - Sala seminaryjna Kliniki Neurochirurgii, Barak - ul.Sowińskiego, Inst.Sztuk - Wydz. Artystyczny, WPT PL - Wydział Podstaw Techiki POLLUB, - Wydział Politologii, [ wersja do druku ]