kierunek:    specjalność:    rok:    semestr:
poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
08:00
09:30
09:40
11:10
Psychologia rozwojowa, KW, 30h, s.322(H)
dr J. Gerłowska
zdalnie
Filozofia kognitywisty., KW, 15h, s.Czyt. Bibl. WFiS(H)
dr W. Wachowski
stacjonarnie od godz. 10:00-13:30, blok 4h co 2 tyg. od 6.10.2020r.
Językoznawstwo., WY, 15h, s.Czyt. Bibl. WFiS(H)
prof. A. Pajdzińska
stacjonarnie od godz. 10:00-11:30, co 2 tyg. od 13.10.2020r.
Systemy eksperckie, LAB, 30h, s.307(H)
dr T. Żurek
zdalnie - przedmiot wybieralny
Human Problem Solving, WY, 30h, s.225 Hum.(H)
dr hab. M. Wolski
zdalnie
11:20
12:50
Psychologia rozwojowa, WY, 30h, s.135(H)
dr J. Gerłowska
zdalnie
Językoznawstwo., KW, 30h, s.Czyt. Bibl. WFiS(H)
prof. A. Pajdzińska
stacjonarnie od godz. 12:00-13:30, co 2 tyg. od 13.10.2020r.
Filozofia kognitywisty., WY, 30h, s.103(H)
dr W. Wachowski
zdalnie
Human Problem Solving, LAB, 30h, s.108(H)
dr hab. M. Wolski
zdalnie
13:00
14:30
Elementy sztucznej inteligencji., LAB, 30h, s.111(Inform.)
dr A. Bobyk
stacjonarnie od godz. 14:00-15:30, 2 spotkania: 6.10.20r., 13.10.20r.
język angielski, KW, 30h, s.218(H)
mgr M. Slavik
zdalnie
14:40
16:10
Wprowadzenie do technik programowani., LAB, 30h, s.102(H)
prof. UMCS P. Giza
zdalnie - przedmiot wybieralny
16:20
17:50
Elementy sztucznej inteligencji., LAB, 30h, s.111(H)
dr A. Bobyk
zdalnie - przedmiot wybieralny od godz. 16:15
18:00
19:30
Budynki: Szpital - Al. Kraśnickie 100-Szpital, dsA - ds "AMOR", dsZ - DS ZANA, - DS. KRONOS, D.CH. - Duża Chemia, - Fizyka, - Hotel, H - Humanik stary, Hum. Nowa - Humanistyka Nowa, Inform. - Informatyki, Psych. - Psychologii, PSK 4 - Sala seminaryjna Kliniki Neurochirurgii, Barak - ul.Sowińskiego, Inst.Sztuk - Wydz. Artystyczny, WPT PL - Wydział Podstaw Techiki POLLUB, - Wydział Politologii, [ wersja do druku ]