Konferencja Naukowa

mAIówka

14-15 maja 2024 r., Lublin, UMCS

KN Kognitywistyki UMCS, i SKN Psychologii „Adesse” zapraszają na festiwal naukowy „mAIówka – sztuczna inteligencja oraz jej implikacje prawne, filozoficzne, społeczne oraz poznawcze” Jest to cykl wydarzeń poświęcony Artificial Intelligence oraz jego odniesień do naszego codziennego życia. 

W ramach wydarzenia przewidziane są:

 • Wykłady Eksperckie
 • Warsztaty
 • Referaty/Postery
 • Panel Dyskusyjny
 • Konkurs Referatów

Czas i miejsce:

14-15 maja 2024 r
Wydział Filozofii i Socjologii UMCS

Wstęp: Wolny

IDEA KONFERENCJI I TEMATYKA WYSTĄPIEŃ

Rola sztucznej inteligencji (Artificial Intelligence, AI, SI) staje się coraz większa w różnych dziedzinach naszego życia. W efekcie i one ulegają zmianie, niekiedy nawet wymagają pewnych redefinicji, co wydaje się nieuniknione w społeczeństwie opartym na wiedzy naukowej i technice. Na potrzeby naszej konferencji postanowiliśmy wyróżnić cztery obszary zastosowania i wpływu AI: prawny, filozoficzny, społeczny i poznawczy, pamiętając jednak o tym, że obszary te są ze sobą na różne sposoby powiązane. Naszym celem jest bieżąca analiza, pogłębiona ocena i próby przewidywań dotyczących implikacji AI, co umożliwia cykliczna formuła tej konferencji.

Zachęcamy Was do zgłaszania propozycji referatów – klasycznych i posterowych – z zakresu tematów wymienionych poniżej lub innych, które w jakiś sposób dotykają problematyki AI w naszej rzeczywistości:

PRAWO:

 • Wyzwania prawne związane z odpowiedzialnością, autorstwem, prawem własności itp. w zakresie stosowania sztucznej inteligencji
 • Automatyzacja procesów i wsparcie w podejmowaniu decyzji
 • Rola AI w analizie wielkich zbiorów danych prawnych oraz w procesach sądowych (ocena przypadków na podstawie analizy wcześniejszych spraw)

FILOZOFIA:

 • Czy systemy AI można traktować (teraz lub w przyszłości) jako podmioty moralne?
 • Czy sztuczna inteligencja może być świadoma, autonomiczna i zdolna do kreatywnego myślenia?
 • Czy w złożonych systemach złożonych z ludzi i AI dochodzi do podziału odpowiedzialności?
 • Skutki uboczne korzystania z AI, w tym potencjalne zagrożenia dla ludzkości
 • AI, ewolucja i determinizm
 • Czy sztuczna inteligencja ma lub będzie miała własne cele?

SPOŁECZEŃSTWO:

 • AI w społeczeństwie = nowa jakość społeczeństwa?
 • Sztuczna inteligencja a kształtowanie rynku pracy
 • Zagadnienia równości i dostępu do technologii
 • Wpływ AI na relacje międzyludzkie
 • Czy sztuczna inteligencja doprowadzi do równości społecznej, wyrówna szanse i dostęp do zasobów i możliwości?
 • AI w manipulacji opinią publiczną
 • AI a bunt społeczny i kultury alternatywne
 • Sztuczna inteligencja a rozwój lub koniec sztuki i literatury

POZNANIE:

 • Zastosowania AI w rozumieniu mechanizmów ludzkiego poznania
 • Sztuczna inteligencja w terapii niedyspozycji poznawczych
 • Czego (może) nie zrozumie AI? Czy zrozumiemy (przyszłą) AI?
 • Możliwości poznawcze, jakie daje współpraca człowieka z AI
 • Sztuczna inteligencja: kontynuacja inteligencji ludzkiej czy wytwór postludzki?
 • Historia AI – niekoniecznie znana

UWAGA: organizatorzy konferencji „mAIówka” gorąco zachęcają do zgłaszania referatów posterowych, uważając tę formę wystąpienia za nadal niedocenianą, mimo jej walorów i elastyczności. Zainteresowanym osobom, którym forma posterowa jest jeszcze obca, polecamy krótki, praktyczny przewodnik-instruktaż:

https://drive.google.com/file/d/1w3ABy2TiWVepQx_c7ztJgGEDftFRaGhb/view

 

Zaproszeni Goście

Prelegent

Tytuł

 • dr Marcin Rządeczka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, IDEAS NCBR)

Chatbotowe RRR, czyli reframing, rektyfikacja błędów poznawczych, rozpoznawanie afektu

 • dr Kamil Filipek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

od modeli generatywnych (GPT) do sztucznej inteligencji ogólnego przeznaczenia (AGI)

 • dr Michał Kalisz (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

Sztuczna inteligencja: od iluzji do rzeczywistości

 • Koło naukowe Neuron (Politechnika Wrocławska) w składzie:


  – Paweł Dzikiewicz
  – Tomasz Koralewski
  – Adam Pawłowski 

Warsztat „Od Myśli do czynu” – czyli jak w praktyce zastosować interfejsy mózg-komputer (BCI), żeby stworzyć ciekawą rozgrywkę

Zapisy na warsztat:

Harmonogram

14.05

 • 8:30-8:50 otwarcie wydarzenia (Aula WFiS)
 • 8:50-9:50 wykład dr Rządeczki “Chatbotowe RRR, czyli reframing, rektyfikacja błędów poznawczych, rozpoznawanie afektu” (Aula WFiS)
 • 10:20-10:50 blok posterowy (Aula WFiS)
 • 11:10-12:10 wykład dr Kalisza “Sztuczna inteligencja: od iluzji do rzeczywistości” (Aula WFiS)
 • 12:30-14:00 warsztat KN Neuron “Od myśli do czynu”
 • 14:20-15:50 warsztat KN Neuron “Od myśli do czynu” 

15.05

 • 8:00-9:50 blok referatów (Aula WFiS)
 • 10:00-11:00 Wykład dr Filipka “od modeli generatywnych (GPT) do sztucznej inteligencji ogólnego przeznaczenia (AGI) (Aula WFiS)
 • 11:30-12:30 Jaki jest odbiór muzyki wygenerowanej przez AI? (panel dyskusyjny) (Aula WFiS)
 • 13:00-16:00 blok referatów online

(Jeśli nie działa otwórz w nowej karcie)

Ważne Daty

 • Zgłoszenia abstraktów wystąpień: do 28 kwietnia 5 maja 2024
 • Rozesłanie informacji o ocenie i akceptacji zgłoszeń: 5 maja do 8 maja 2024
 •  Otwarcie konferencji: 14 maja 2024
 •  Zamknięcie konferencji: 15 maja 2024

Zgłoszenia: 

 Czas zgłoszeń minął

komitet organizacyjny

KN Kognitywistyki UMCS:

 • Grzegorz Berdak
 • Barbara Binkowska
 • Marek Piątkowski
 • Aleksandra Telatycka
 • Idalia Młodowiec
 • Paulina Czeryna
 • Daryna Volianiuk
 • Julia Przywecka
 • Tomasz Lalak
 • Filip Nowakowski
 • Wiktoria Perlińska
 • Adrianna Pytoń
 • Aleksandra Fiłonowicz
 • Julia Płaczkowska

SKN Psychologii "Adesse":

 • Katarzyna Panecka
 • Arkadiusz Firlej
 • Patrycja Wolanin
 • Aleksandra Mazur
 • Justyna Korneluk
 • Kaja Soboń
 • Magdalena Steć
 • Patrycja Krawczyk

Kontakt

kn.kognitywistyki@mail.umcs.pl