Zarząd

 


Opiekun naukowy
dr Marcin Rządeczka
Doktor UMCS
marcin.rzadeczka@umcs.pl

Przewodniczący
Aleksandra Cząstkiewicz
Kognitywistyka, II rok I stopnia
aleksandra.czastkiewicz@gmail.com

Zastępca przewodniczącego
Sławomir Kopyś
Kognitywistyka, I rok I stopnia
slawomir.kopys@bacon.umcs.lublin.pl