kierunek:    specjalność:    rok:    semestr:
poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
08:00
09:30
Logika, KW, gr. I, 30h, s.Nr 3 Hum. parter(H)
dr hab. J. Gurczyński
Logika, KW, gr. III, 30h, s.101(H)
dr hab. J. Gurczyński
Prawo autorskie i ochrona własności intelektualn., WY, 15h, s.Aula(H)
dr hab. J. Gurczyński
I połowa semestru
Introduction to cognitive science, KW, gr. I, 30h, s.201(H)
dr hab. P. Konderak
Warsztaty krytycznego myślenia, KW, 30h, s.101(H)
dr M. Rządeczka
09:40
11:10
Logika, KW, gr. II, 30h, s.Nr 3 Hum. parter(H)
dr hab. J. Gurczyński
IT, WY, 30h, s.Aula(H)
prof. UMCS P. Giza
Wyszukiwanie informacji i praca grupowa, LAB, gr. I, 30h, s.142(H)
dr A. Kołtun
Introduction to cognitive science, KW, gr. II, 30h, s.201(H)
dr hab. P. Konderak
Człowiek - poznanie - kultura, KW, 30h, s.Nr 2 Hum. parter(H)
dr hab. M. Kociuba
11:20
12:50
Filozofia dla kognitywistów, WY, 30h, s.Aula(H)
prof. UMCS A. Łukasik
IT, LAB, gr. I, 30h, s.345(H)
prof. UMCS P. Giza
Wyszukiwanie informacji i praca grupowa, LAB, gr. II, 30h, s.142(H)
dr A. Kołtun
Introduction to cognitive science, KW, gr. III, 30h, s.201(H)
dr hab. P. Konderak
Logika, WY, 30h, s.Aula(H)
prof. J. Paśniczek
13:00
14:30
Introduction to cognitive science, WY, 30h, s.Aula(H)
dr hab. P. Konderak
IT, LAB, gr. II, 30h, s.345(H)
prof. UMCS P. Giza
Wyszukiwanie informacji i praca grupowa, LAB, gr. III, 30h, s.142(H)
dr A. Kołtun
Elementy kognitywisty., KW, 30h, s.345(H)
dr hab. P. Konderak
Język angielski, KW, gr. III, 30h, s.101(H)
mgr M. Slavik
14:40
16:10
Wyszukiwanie informacji i praca grupowa, LAB, gr. V, 30h, s.142(H)
mgr B. Fijołek-Soska
Struktura materii, KW, 30h, s.Czyt. Bibl. WFiS(H)
prof. UMCS A. Łukasik
Wyszukiwanie informacji i praca grupowa, LAB, gr. IV, 30h, s.142(H)
mgr B. Fijołek-Soska
Filozofia dla kognitywistów, KW, gr. I, 30h, s.301(H)
mgr M. Łata
Język angielski, KW, gr. II, 30h, s.101(H)
mgr M. Slavik
16:20
17:50
Problemy samowiedzy, KW, 30h, s.201(H)
dr A. Kubić
IT, LAB, gr. III, 30h, s.345(H)
dr hab. M. Wolski
Elementy kognitywisty., KW, 30h, s.101(H)
prof. UMCS Z. Muszyński
Filozofia dla kognitywistów, KW, gr. II, 30h, s.301(H)
dr A. Kubić
Język angielski, KW, gr. I, 30h, s.101(H)
mgr M. Slavik
18:00
19:30
IT, LAB, gr. V, 30h, s.142(H)
mgr Ł. Blechar
IT, LAB, gr. IV, 30h, s.142(H)
mgr Ł. Blechar
Filozofia dla kognitywistów, KW, gr. III, 30h, s.301(H)
dr A. Kubić
Budynki: Szpital - Al. Kraśnickie 100-Szpital, dsA - ds "AMOR", dsZ - DS ZANA, - DS. KRONOS, D.CH. - Duża Chemia, - Fizyka, - Hotel, H - Humanik stary, Hum. Nowa - Humanistyka Nowa, Inform. - Informatyki, Psych. - Psychologii, PSK 4 - Sala seminaryjna Kliniki Neurochirurgii, Barak - ul.Sowińskiego, Inst.Sztuk - Wydz. Artystyczny, WPT PL - Wydział Podstaw Techiki POLLUB, - Wydział Politologii, [ wersja do druku ]