kierunek:    specjalność:    rok:    semestr:
poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
08:00
09:30
Elementy kognitywisty., KW, 30h, s.345(H)
prof. UMCS P. Konderak
przedmiot wybieralny
Filozofia dla kognitywistów, KW, 30h, s.101(H)
dr W. Wachowski
gr.I
język angielski, KW, 30h, s.301(H)
mgr M. Slavik
gr.II
Introduction to cognitive science, KW, 30h, s.201(H)
prof. UMCS P. Konderak
gr.I
Logika, KW, 30h, s.101(H)
dr hab. A. Nowakowski
gr.II
Filozofia dla kognitywistów, KW, 30h, s.Czyt. Bibl. WFiS(H)
dr hab. M. Trybulec
gr.III
Ogłoszenie, CW, 10h, s.102(H)
dr X.
PLAN MOŻE ULEC ZMIANIE
09:40
11:10
Introduction to cognitive science, WY, 30h, s.Aula(H)
prof. UMCS P. Konderak
język angielski, KW, 30h, s.345(H)
mgr M. Slavik
gr.I
Filozofia dla kognitywistów, KW, 30h, s.Czyt. Bibl. WFiS(H)
dr hab. M. Trybulec
gr.IV
Introduction to cognitive science, KW, 30h, s.201(H)
prof. UMCS P. Konderak
gr.II
Logika, KW, 30h, s.101(H)
dr hab. A. Nowakowski
gr.I
IT, WY, 30h, s.Aula(H)
prof. UMCS P. Giza
11:20
12:50
Filozofia dla kognitywistów, WY, 30h, s.Aula(H)
prof. UMCS A. Łukasik
język angielski, KW, 30h, s.1007
mgr M. Slavik
gr.III, sala 1007 WMFI, 10 piętro
Filozofia dla kognitywistów, KW, 30h, s.Czyt. Bibl. WFiS(H)
dr hab. M. Trybulec
gr.II
Introduction to cognitive science, KW, 30h, s.201(H)
prof. UMCS P. Konderak
gr.III
Logika, KW, 30h, s.101(H)
dr hab. A. Nowakowski
gr.IV
IT, LAB, 30h, s.345(H)
prof. UMCS P. Giza
gr.I
Wyszukiwanie informacji i praca grupowa, LAB, 30h, s.142(H)
dr K. Rojek
gr.II
13:00
14:30
Logika, WY, 30h, s.Aula(H)
prof. J. Paśniczek
język angielski, KW, 30h, s.1007
mgr M. Slavik
gr.IV, sala 1007 WMFI 10 piętro
Introduction to cognitive science, KW, 30h, s.201(H)
prof. UMCS P. Konderak
gr.IV
Logika, KW, 30h, s.101(H)
dr hab. A. Nowakowski
gr.III
Wyszukiwanie informacji i praca grupowa, LAB, 30h, s.142(H)
dr K. Rojek
gr.I
IT, LAB, 30h, s.345(H)
prof. UMCS P. Giza
gr.II
14:40
16:10
Struktura materii, KW, 30h, s.201(H)
prof. UMCS A. Łukasik
przedmiot wybieralny
Problemy samowiedzy, KW, 30h, s.240 II p.(H)
mgr M. Wodziński
przedmiot wybieralny
Stereotypy, przesądy, pseudonauka, KW, 30h, s.4 parter(H)
prof. M. Hetmański
przedmiot wybieralny
Prawo autorskie i ochrona własności intelektualn., WY, 15h, s.Aula(H)
dr hab. J. Gurczyński
II poł. sem.
IT, LAB, 30h, s.345(H)
dr hab. M. Wolski
gr.IV
Wyszukiwanie informacji i praca grupowa, LAB, 30h, s.142(H)
dr K. Rojek
gr.V
Wyszukiwanie informacji i praca grupowa, LAB, 30h, s.142(H)
dr K. Rojek
gr.IV
IT, LAB, 30h, s.345(H)
prof. UMCS P. Giza
gr.III
16:20
17:50
IT, LAB, 30h, s.345(H)
dr hab. M. Wolski
gr.V
Wyszukiwanie informacji i praca grupowa, LAB, 30h, s.142(H)
dr K. Rojek
gr.III
18:00
19:30
Budynki: Szpital - Al. Kraśnickie 100-Szpital, dsA - ds "AMOR", dsZ - DS ZANA, - DS. KRONOS, D.CH. - Duża Chemia, - Fizyka, - Hotel, H - Humanik stary, Hum. Nowa - Humanistyka Nowa, Inform. - Informatyki, Psych. - Psychologii, PSK 4 - Sala seminaryjna Kliniki Neurochirurgii, Barak - ul.Sowińskiego, Inst.Sztuk - Wydz. Artystyczny, WPT PL - Wydział Podstaw Techiki POLLUB, - Wydział Politologii, [ wersja do druku ]