kierunek:    specjalność:    rok:    semestr:
poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
08:00
09:30
Wyszukiwanie informacji i praca grupowa, LAB, gr. II, 30h, s.345(H)
dr M. Rządeczka
09:40
11:10
IT, WY, 30h, s.Aula(H)
dr hab. P. Giza
Logika, WY, gr. II, 30h, s.201(H)
dr hab. J. Gurczyński
Filozofia dla kognitywistów, KW, gr. III, 30h, s.301(H)
dr A. Kubić
Introduction to cognitive science, KW, gr. I, 30h, s.101(H)
dr P. Konderak
Struktura materii, KW, 30h, s.101(H)
prof. UMCS A. Łukasik
Przedmiot rozszerzający do wyboru.
Wyszukiwanie informacji i praca grupowa, LAB, gr. I, 30h, s.345(H)
dr M. Rządeczka
Logika, WY, 30h, s.Aula(H)
prof. J. Paśniczek
11:20
12:50
Filozofia dla kognitywistów, WY, 30h, s.Aula(H)
prof. UMCS A. Łukasik
Logika, KW, gr. III, 30h, s.201(H)
dr hab. J. Gurczyński
Introduction to cognitive science, KW, gr. II, 30h, s.101(H)
dr P. Konderak
Filozofia dla kognitywistów, KW, gr. I, 30h, s.301(H)
dr A. Kubić
Prawo autorskie i ochrona własności intelektualn., WY, 15h, s.103(H)
dr M. Malmon
AULA - wykł. razem z eur. i fil.
IT, LAB, gr. II, 30h, s.142(H)
dr hab. M. Wolski
Wyszukiwanie informacji i praca grupowa, LAB, gr. III, 30h, s.345(H)
dr M. Rządeczka
Problemy samowiedzy, KW, 30h, s.301(H)
dr A. Kubić
Przedmiot rozszerzający do wyboru.
13:00
14:30
Introduction to cognitive science, WY, 30h, s.Aula(H)
dr P. Konderak
Logika, KW, gr. I, 30h, s.201(H)
dr hab. J. Gurczyński
Introduction to cognitive science, KW, gr. III, 30h, s.101(H)
dr P. Konderak
Filozofia dla kognitywistów, KW, gr. II, 30h, s.301(H)
mgr B. Fijołek-Soska
IT, LAB, gr. III, 30h, s.142(H)
dr hab. M. Wolski
Wyszukiwanie informacji i praca grupowa, LAB, gr. IV, 30h, s.345(H)
dr M. Rządeczka
14:40
16:10
Język angielski, KW, gr. I, 30h, s.Nr 9 ul. Sowńskiego( Barak)
mgr R. Kostro
IT, LAB, gr. IV, 30h, s.142(H)
dr hab. M. Wolski
Wyszukiwanie informacji i praca grupowa, LAB, gr. V, 30h, s.345(H)
dr M. Rządeczka
16:20
17:50
język angielski, KW, gr. II, 30h, s.Nr 9 ul. Sowńskiego( Barak)
mgr R. Kostro
Elementy kognitywisty., KW, 30h, s.Nr 9 ul. Sowńskiego( Barak)
prof. UMCS Z. Muszyński
Przedmiot rozszerzający do wyboru.
IT, LAB, gr. V, 30h, s.345(H)
dr hab. P. Giza
18:00
19:30
język angielski, KW, gr. III, 30h, s.Nr 9 ul. Sowńskiego( Barak)
mgr R. Kostro
IT, LAB, gr. I, 30h, s.345(H)
dr hab. P. Giza
Budynki: Szpital - Al. Kraśnickie 100-Szpital, dsA - ds "AMOR", dsZ - DS ZANA, - DS. KRONOS, D.CH. - Duża Chemia, - Fizyka, - Hotel, H - Humanik stary, Hum. Nowa - Humanistyka Nowa, Inform. - Informatyki, Psych. - Psychologii, PSK 4 - Sala seminaryjna Kliniki Neurochirurgii, Barak - ul.Sowińskiego, Inst.Sztuk - Wydz. Artystyczny, WPT PL - Wydział Podstaw Techiki POLLUB, - Wydział Politologii, [ wersja do druku ]