kierunek:    specjalność:    rok:    semestr:
poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
08:00
09:30
Programowanie., WY, 15h, s.101(H)
dr hab. P. Giza
09:40
11:10
Biomedyczne podstawy zachowań, KW, 15h, s.101(H)
dr M. Rządeczka
I poł.sem Biomedyczne... II poł. sem Teorie informacji
11:20
12:50
Językoznawstwo., WY, 30h, s.Aula(H)
dr J. Jabłońska-Hood
13:00
14:30
Wprowadzenie do sztucznej inteligencji., WY, 30h, s.Aula(H)
dr T. Żurek
Biomedyczne podstawy zachowań, WY, 30h, s.201(Hum. Nowa)
dr hab. A. Kapusta
Językoznawstwo., KW, gr. I, 15h, s.236 Hum.(H)
dr E. Prażmo
gr. II na zmianę z gr. I
14:40
16:10
Wprowadzenie do sztucznej inteligencji., LAB, gr. I, 30h, s.345(H)
dr T. Żurek
Programowanie., LAB, gr. I, 15h, s.345(H)
dr hab. P. Giza
studenci z SIL
Programowanie., LAB, gr. II, 15h, s.142(H)
dr hab. M. Wolski
grupa III z grupą II wymiennie
Teorie informacji, WY, 30h, s.Fizyka F IV
prof. M. Hetmański
16:20
17:50
Translatorium., KW, gr. I, 30h, s.201(Hum. Nowa)
dr hab. A. Koterski
Wprowadzenie do sztucznej inteligencji., LAB, gr. II, 30h, s.345(H)
dr T. Żurek
18:00
19:30
Translatorium., KW, gr. II, 30h, s.201(Hum. Nowa)
dr hab. A. Koterski
Wprowadzenie do sztucznej inteligencji., LAB, gr. III, 30h, s.345(H)
dr T. Żurek
Budynki: Szpital - Al. Kraśnickie 100-Szpital, dsA - ds "AMOR", dsZ - DS ZANA, - DS. KRONOS, D.CH. - Duża Chemia, - Fizyka, - Hotel, H - Humanik stary, Hum. Nowa - Humanistyka Nowa, Inform. - Informatyki, Psych. - Psychologii, PSK 4 - Sala seminaryjna Kliniki Neurochirurgii, Barak - ul.Sowińskiego, Inst.Sztuk - Wydz. Artystyczny, WPT PL - Wydział Podstaw Techiki POLLUB, - Wydział Politologii, [ wersja do druku ]