kierunek:    specjalność:    rok:    semestr:
poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
08:00
09:30
Komunikacja i wizualizacja., LAB, 30h, s.345(H)
dr M. Rządeczka
gr.I
Podstawy sztucznej inteligencji., LAB, 30h, s.Nr 205(Inform.)
dr A. Bobyk
gr.II sala 205 WMFI
Ogłoszenie, CW, 10h, s.134(H)
dr X.
PLAN MOŻE ULEC ZMIANIE
09:40
11:10
Metodologia nauk, KW, 30h, s.301(H)
dr hab. A. Nowakowski
gr.I
Podstawy sztucznej inteligencji., WY, 30h, s.Aula(H)
dr A. Bobyk
Komunikacja i wizualizacja., LAB, 30h, s.345(H)
dr M. Rządeczka
gr.II
Podstawy sztucznej inteligencji., LAB, 30h, s.Nr 205(Inform.)
dr A. Bobyk
gr.I sala 205 WMFI
11:20
12:50
Metodologia nauk, KW, 30h, s.301(H)
dr hab. A. Nowakowski
gr.II
Podstawy sztucznej inteligencji., LAB, 30h, s.Nr 205(Inform.)
dr A. Bobyk
gr.IV salA 205 WMFI
Komunikacja i wizualizacja., LAB, 30h, s.345(H)
dr M. Rządeczka
gr.III
13:00
14:30
Embodied communicatio., KW, 30h, s.345(H)
prof. UMCS P. Konderak
przedmiot wybieralny
Biomedyczne podstawy zachowań, KW, 30h, s.301(H)
dr M. Rządeczka
przedmiot wybieralny
Metodologia nauk, WY, 30h, s.Aula(H)
dr hab. A. Nowakowski
Komunikacja i wizualizacja., LAB, 30h, s.345(H)
dr M. Rządeczka
gr.IV
Podstawy sztucznej inteligencji., LAB, 30h, s.Nr 205(Inform.)
dr A. Bobyk
gr.III sala 205 WMFI
Translatorium., KW, 30h, s.301(H)
prof. UMCS A. Koterski
gr.II
14:40
16:10
Komunikacja i poznanie, KW, 30h, s.345(H)
dr T. Walczyk
przedmiot wybieralny
Evolutionary psychology, KW, 30h, s.301(H)
dr M. Rządeczka
przedmiot wybieralny
Psychologia uczenia się, KW, 30h, s.101(H)
dr J. Rynkiewicz
przedmiot wybieralny
Translatorium., KW, 30h, s.301(H)
prof. UMCS A. Koterski
gr.III
16:20
17:50
Kulturowe reprezentacj., KW, 30h, s.4 parter(H)
dr hab. M. Kociuba
przedmiot wybieralny
Psychologia reklamy, KW, 30h, s.240 II p.(H)
dr hab. M. Kuśpit
przedmiot wybieralny
18:00
19:30
Budynki: Szpital - Al. Kraśnickie 100-Szpital, dsA - ds "AMOR", dsZ - DS ZANA, - DS. KRONOS, D.CH. - Duża Chemia, - Fizyka, - Hotel, H - Humanik stary, Hum. Nowa - Humanistyka Nowa, Inform. - Informatyki, Psych. - Psychologii, PSK 4 - Sala seminaryjna Kliniki Neurochirurgii, Barak - ul.Sowińskiego, Inst.Sztuk - Wydz. Artystyczny, WPT PL - Wydział Podstaw Techiki POLLUB, - Wydział Politologii, [ wersja do druku ]