kierunek:    specjalność:    rok:    semestr:
poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
08:00
09:30
Ogłoszenie, CW, 10h, s.214(Hum. Nowa)
dr Y.
W TRAKCIE SEMSTRU TRYB ZDALNY MOŻE BYĆ ZASTĄPIONY TRYBEM STACJONARYM
Etnografia kognitywna, KW, 30h, s.201(H)
dr hab. A. Witeska-Młynarczyk
stacjonarnie od godz.8:00-9:30 (przedmiot wybieralny)
Statystyka, LAB, 30h, s.309(Hum. Nowa)
dr K. Filipek
zdalnie Teams (przedmiot wybieralny)
09:40
11:10
Znaki i kody komunikacji, KW, 30h, s.201(H)
dr W. Wachowski
stacjonarnie od godz.9:45-11:15, gr. I
Znaki i kody komunikacji, WY, 30h, s.112(H)
dr W. Wachowski
zdalnie Teams
Al Programming: LISP-BN, LAB, 30h, s.212(H)
prof. UMCS P. Giza
zdalnie Wirtualny Kampus (przedmiot wybieralny)
11:20
12:50
Translatorium., KW, 30h, s.201(H)
prof. UMCS A. Koterski
stacjonarnie od godz. 11:30- 13:00, gr.I
Znaki i kody komunikacji, KW, 30h, s.301(H)
dr W. Wachowski
stacjonarnie od godz.11:30-13:00, gr. II
Translatorium., KW, 30h, s.308(H)
prof. UMCS A. Koterski
zdalnie Teams, gr. I (22.04.22 r., 06.05.22 r., 13.05.22 r., 03.06.22 r. )
13:00
14:30
Translatorium., KW, 30h, s.301(H)
prof. UMCS A. Koterski
stacjonarnie od godz. 13:15- 14:45, gr. II
Uczenie maszynowe, LAB, 30h, s.137(H)
dr A. Bobyk
zdalnie Teams (przedmiot wybieralny) od godz. 13:10-14:40
Translatorium., KW, 30h, s.302(Hum. Nowa)
prof. UMCS A. Koterski
zdalnie Teams, gr. II (22.04.22 r., 06.05.22 r., 13.05.22 r., 03.06.22 r. )
14:40
16:10
Metody badań psychologicz., KW, 30h, s.4 parter(H)
dr W. Błaszczak
stacjonarnie od godz. 15:30- 17:00 (przedmiot wybieralny)
Python Programming, LAB, 30h, s.139(H)
prof. UMCS P. Giza
zdalnie Wirtualny Kampus (przedmiot wybieralny)
Elementy robotyki, LAB, 30h, s.536(Hum. Nowa)
dr P. Adamkiewicz
zdalnie Teams (przedmiot wybieralny)
16:20
17:50
Neuronauka poznawcza, LAB, 30h, s.101(H)
dr K. Zaleski
stacjonarnie od godz.15:30-18:00, gr.I (04.04.22r., 11.04.22r.,25.04.22r., 09.05.22r., 16.05.22r., 23.05.22r., 30.05.22r., 06.06.22r.)
Neuronauka poznawcza, LAB, 30h, s.301(H)
dr K. Zaleski
stacjonarnie od godz.15:30-18:00, gr.II (05.04.22r., 12.04.22r.,26.04.22r., 10.05.22r., 17.05.22r., 24.05.22r., 31.05.22r., 07.06.22r.)
Neuronauka poznawcza, LAB, 30h, s.4 parter(H)
dr K. Zaleski
streaming od godz.15:30-18:00, gr.III (06.04.22r., 13.04.22r.,27.04.22r., 11.05.22r., 18.05.22r., 25.05.22r., 01.06.22r., 08.06.22r.)
Elementy robotyki, LAB, 30h, s.112(H)
dr P. Adamkiewicz
zdalnie Teams (przedmiot wybieralny)
18:00
19:30
Neuronauka poznawcza, WY, 30h, s.Aula(H)
dr R. Kaczmarczyk
stacjonarnie od godz. 18:00-19:30 od 10.03.2022r.
Budynki: Szpital - Al. Kraśnickie 100-Szpital, dsA - ds "AMOR", dsZ - DS ZANA, - DS. KRONOS, D.CH. - Duża Chemia, - Fizyka, - Hotel, H - Humanik stary, Hum. Nowa - Humanistyka Nowa, Inform. - Informatyki, Psych. - Psychologii, PSK 4 - Sala seminaryjna Kliniki Neurochirurgii, Barak - ul.Sowińskiego, Inst.Sztuk - Wydz. Artystyczny, WPT PL - Wydział Podstaw Techiki POLLUB, - Wydział Politologii, [ wersja do druku ]