kierunek:    specjalność:    rok:    semestr:
poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
08:00
09:30
Znaki i kody komunikacji, WY, 30h, s.Aula(H)
dr W. Wachowski
Ogłoszenie, CW, 10h, s.s.100(dsZ)
dr X.
PLAN MOŻE ULEC ZMIANIE
09:40
11:10
Seminarium licencjackie., SEM, 30h, s.345(H)
prof. UMCS P. Giza
Metody badań psychologicz., KW, 30h, s.301(H)
dr J. Gerłowska
przedmiot wybieralny
Znaki i kody komunikacji, KW, gr. 1, 30h, s.4 parter(H)
dr W. Wachowski
gr.I
Al Programming: LISP-BN, LAB, gr. 2, 30h, s.345(H)
prof. UMCS P. Giza
przedmiot wybieralny, gr.II
Etnografia kognitywna, KW, 30h, s.301(H)
dr hab. A. Witeska-Młynarczyk
przedmiot wybieralny
11:20
12:50
Uczenie maszynowe, LAB, 30h, s.Nr 205(Inform.)
dr A. Bobyk
przedmiot wybieralny
Znaki i kody komunikacji, KW, gr. 2, 30h, s.4 parter(H)
dr W. Wachowski
gr.II
Seminarium licencjackie., SEM, 30h, s.338(H)
dr hab. B. Tomczyk
Translatorium., KW, gr. 1, 30h, s.201(H)
prof. UMCS A. Koterski
gr.I
AL Programming I LISP, LAB, gr. 1, 30h, s.345(H)
prof. UMCS P. Giza
przedmiot wybieralny, gr.I
13:00
14:30
Seminarium licencjackie., SEM, 30h, s.345(H)
prof. UMCS P. Konderak
Methods of Al, LAB, 30h, s.Nr 205(Inform.)
dr A. Bobyk
przedmiot wybieralny
Elementy robotyki, LAB, 30h, s.345(H)
dr P. Adamkiewicz
przedmiot wybieralny
Translatorium., KW, gr. 2, 30h, s.201(H)
prof. UMCS A. Koterski
gr.II
AL Programming II, LAB, 30h, s.345(H)
prof. UMCS P. Giza
przedmiot wybieralny
14:40
16:10
Neuronauka poznawcza, LAB, gr. 1-2, 30h, s. V piętro blok C (Szpital)
dr K. Zaleski
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie, Aleja Kraśnicka 100, od godz. 15:30-18:30, gr. I- I poł. sem. , gr. II- II poł. sem.
Neuronauka poznawcza, LAB, gr. 3-4, 30h, s. V piętro blok C (Szpital)
dr K. Zaleski
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie, Aleja Kraśnicka 100, od godz. 15:30-18:30, gr. III- I poł. sem. , gr. IV- II poł. sem.
Neuronauka poznawcza, LAB, gr. 1, 3, 30h, s. V piętro blok C (Szpital)
dr K. Zaleski
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie, Aleja Kraśnicka 100, od godz. 15:30-17:00, gr. I- 12.04.23r. , gr. III- 31.05.23r.
Neuronauka poznawcza, LAB, gr. 2,4, 30h, s. V piętro blok C (Szpital)
dr K. Zaleski
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie, Aleja Kraśnicka 100, od godz. 15:30-17:00, gr. II- 13.04.23r. , gr. IV- 01.06.23r.
Neuronauka poznawcza, WY, 30h, s.Aula(H)
dr A. Cegiełkowska-Bednarczyk
16:20
17:50
Neuronauka poznawcza, WY, 30h, s.Aula(H)
dr R. Kaczmarczyk
18:00
19:30
Budynki: Szpital - Al. Kraśnickie 100-Szpital, dsA - ds "AMOR", dsZ - DS ZANA, - DS. KRONOS, D.CH. - Duża Chemia, - Fizyka, - Hotel, H - Humanik stary, Hum. Nowa - Humanistyka Nowa, Inform. - Informatyki, Psych. - Psychologii, PSK 4 - Sala seminaryjna Kliniki Neurochirurgii, Barak - ul.Sowińskiego, Inst.Sztuk - Wydz. Artystyczny, WMFiI - Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki, WPT PL - Wydział Podstaw Techiki POLLUB, - Wydział Politologii, [ wersja do druku ]