kierunek:    specjalność:    rok:    semestr:
poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
08:00
09:30
Metody badań psychologicz., KW, 30h, s.301(H)
dr T. Knopik
Przedmiot wybieralny
09:40
11:10
Statystyka, LAB, 30h, s.142(H)
dr K. Filipek
Przedmiot wybieralny
11:20
12:50
Znaki i kody komunikacji, WY, 30h, s.201(H)
prof. UMCS Z. Muszyński
13:00
14:30
Znaki i kody komunikacji, KW, gr. I, 30h, s.201(H)
prof. UMCS Z. Muszyński
Systemy uczące się, LAB, 30h, s.203(Inform.)
dr A. Bobyk
Od godz. 14:30-16:00, przedmiot wybieralny
Translatorium., KW, gr. I, 30h, s.101(H)
prof. UMCS A. Koterski
14:40
16:10
Znaki i kody komunikacji, KW, gr. II, 30h, s.201(H)
prof. UMCS Z. Muszyński
Neuronauka poznawcza, LAB, 30h, s.Sala konfer. VII p.(Szpital)
dr Y.
Od 01.04.2020r. w godz. 15:05-18:05
Etnografia kognitywna, KW, 30h, s.301(H)
dr A. Kołtun
Przedmiot wybieralny
Neuronauka poznawcza, LAB, 30h, s.Sala konfer. VII p.(Szpital)
dr X.
Od 02.04.2020 r. w godz. 15:05-18:05
Translatorium., KW, gr. II, 30h, s.101(H)
prof. UMCS A. Koterski
16:20
17:50
Al Programming: LISP-BN, LAB, 30h, s.345(H)
prof. UMCS P. Giza
Przedmiot wybieralny
18:00
19:30
Neuronauka poznawcza, WY, 30h, s.Aula(H)
dr X.
Wykład rozpoczyna się od godziny 17:30.
Python Programming, LAB, 30h, s.345(H)
prof. UMCS P. Giza
Przedmiot wybieralny
Elementy robotyki, LAB, 30h, s.345(H)
dr P. Adamkiewicz
Przedmiot wybieralny
Budynki: Szpital - Al. Kraśnickie 100-Szpital, dsA - ds "AMOR", dsZ - DS ZANA, - DS. KRONOS, D.CH. - Duża Chemia, - Fizyka, - Hotel, H - Humanik stary, Hum. Nowa - Humanistyka Nowa, Inform. - Informatyki, Psych. - Psychologii, PSK 4 - Sala seminaryjna Kliniki Neurochirurgii, Barak - ul.Sowińskiego, Inst.Sztuk - Wydz. Artystyczny, WPT PL - Wydział Podstaw Techiki POLLUB, - Wydział Politologii, [ wersja do druku ]