kierunek:    specjalność:    rok:    semestr:
poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
08:00
09:30
Programowanie., LAB, gr. I, 15h, s.345(H)
dr hab. M. Góźdż
grupa rozszerzona 15 h podst. + 15 h rozszerzenia co 2 tyg
09:40
11:10
Społeczne aspekty poznania i wiedzy, WY, 15h, s.301(H)
dr A. Kołtun
co 2 tygodnie wymiennie z 15 KW
Programowanie., LAB, gr. II, 15h, s.345(H)
dr hab. M. Góźdż
co 2 tygodnie
11:20
12:50
Filozofia umysłu, WY, 30h, s.101(H)
dr P. Konderak
Filozofia umysłu, KW, gr. I, 30h, s.Nr 3 Hum. parter(H)
dr B. Trybulec
13:00
14:30
Programowanie., WY, 15h, s.Fizyka F VI
dr hab. M. Góźdż
co 2 tygodnie-rozpoczyna gr. podstawowa
Seminarium licencjackie., SEM, 30h, s.209(H)
prof. T. Pękala
od 9.10
Filozofia umysłu, KW, gr. II, 30h, s.Nr 3 Hum. parter(H)
dr B. Trybulec
14:40
16:10
Neuronauka poznawcza, KW, gr. I, 30h, s.Sala konfer. VII p.(Szpital)
dr X.
od godz. 15:00; od 8.10
Neuronauka poznawcza, KW, gr. II, 30h, s.Sala konfer. VII p.(Szpital)
dr X.
od godz. 15:00; od 9.10
16:20
17:50
Seminarium licencjackie., SEM, 30h, s.209(H)
dr hab. C. Mordka
18:00
19:30
Neuronauka poznawcza, WY, 30h, s.101(H)
dr X.
Budynki: Szpital - Al. Kraśnickie 100-Szpital, dsA - ds "AMOR", dsZ - DS ZANA, - DS. KRONOS, D.CH. - Duża Chemia, - Fizyka, - Hotel, H - Humanik stary, Hum. Nowa - Humanistyka Nowa, Inform. - Informatyki, Psych. - Psychologii, PSK 4 - Sala seminaryjna Kliniki Neurochirurgii, Barak - ul.Sowińskiego, Inst.Sztuk - Wydz. Artystyczny, WPT PL - Wydział Podstaw Techiki POLLUB, - Wydział Politologii, [ wersja do druku ]