kierunek:    specjalność:    rok:    semestr:
poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
08:00
09:30
Ogłoszenie, CW, 10h, s.140(H)
dr Y.
PLAN MOŻE ULEC ZMIANIE
09:40
11:10
Philosophy of Mind, KW, 30h, s.201(H)
dr hab. B. Tomczyk
gr.I
Sztuczne układy neuropodobne., WY, 15h, s.54
mgr P. Olszewski
co 2 tygodnie
Sztuczne układy neuropodobne., LAB, 45h, s.111(Inform.)
mgr P. Olszewski
gr.I od godz. 9:40-11:55
11:20
12:50
Philosophy of Mind, WY, 30h, s.Aula(H)
prof. UMCS P. Konderak
Philosophy of Mind, KW, 30h, s.201(H)
dr hab. B. Tomczyk
gr.II
13:00
14:30
Biomedyczne podstawy zachowań - , KW, 30h, s.301(H)
dr M. Rządeczka
przedmiot wybieralny
Academic Writing, LAB, 30h, s.142(H)
dr hab. M. Wolski
gr.II
14:40
16:10
Komunikacja i poznanie, KW, 30h, s.301(H)
dr T. Walczyk
przedmiot wybieralny
Evolutionary psychology, KW, 30h, s.301(H)
dr M. Rządeczka
przedmiot wybieralny
Psychologia uczenia się, KW, 30h, s.101(H)
dr J. Rynkiewicz
przedmiot wybieralny
Sztuczne układy neuropodobne., LAB, 45h, s.111(Inform.)
mgr P. Olszewski
gr.II od godz. 14:40-16:55
16:20
17:50
Analizy semiotyczne, KW, 30h, s.236 Hum.(H)
dr W. Wachowski
przedmiot wybieralny od godz. 15:30-17:00
Kulturowe reprezentacj., KW, 30h, s.4 parter(H)
dr hab. M. Kociuba
przedmiot wybieralny
Academic Writing, LAB, 30h, s.142(H)
dr hab. M. Wolski
gr.I
18:00
19:30
Budynki: Szpital - Al. Kraśnickie 100-Szpital, dsA - ds "AMOR", dsZ - DS ZANA, - DS. KRONOS, D.CH. - Duża Chemia, - Fizyka, - Hotel, H - Humanik stary, Hum. Nowa - Humanistyka Nowa, Inform. - Informatyki, Psych. - Psychologii, PSK 4 - Sala seminaryjna Kliniki Neurochirurgii, Barak - ul.Sowińskiego, Inst.Sztuk - Wydz. Artystyczny, WPT PL - Wydział Podstaw Techiki POLLUB, - Wydział Politologii, [ wersja do druku ]