kierunek:    specjalność:    rok:    semestr:
poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
08:00
09:30
Ogłoszenie, CW, 10h, s.304(Hum. Nowa)
dr X.
PLAN NIE JEST KOMPLETNY I MOŻE ULEC ZMIANIE
09:40
11:10
Neuro- i psycholingwi., WY, 15h, s.345(H)
dr hab. J. Panasiuk
od godz. 10:25-11:10
Neuromodeling., WY, 15h, s.345(H)
dr hab. G. Wójcik
co 2 tyodnie
11:20
12:50
Neuro- i psycholingwi., KW, 30h, s.345(H)
dr hab. J. Panasiuk
Neuromodeling., LAB, 30h, s.345(H)
dr hab. G. Wójcik
13:00
14:30
Mindreading (ang.), WY, 30h, s.Czyt. Bibl. WFiS(H)
prof. UMCS A. Kapusta
Neuromodeling., LAB, 30h, s.345(H)
dr hab. G. Wójcik
przedmiot wybieralny
14:40
16:10
Mindreading (ang.), KW, 15h, s.Czyt. Bibl. WFiS(H)
prof. UMCS A. Kapusta
16:20
17:50
18:00
19:30
Budynki: Szpital - Al. Kraśnickie 100-Szpital, dsA - ds "AMOR", dsZ - DS ZANA, - DS. KRONOS, D.CH. - Duża Chemia, - Fizyka, - Hotel, H - Humanik stary, Hum. Nowa - Humanistyka Nowa, Inform. - Informatyki, Psych. - Psychologii, PSK 4 - Sala seminaryjna Kliniki Neurochirurgii, Barak - ul.Sowińskiego, Inst.Sztuk - Wydz. Artystyczny, WPT PL - Wydział Podstaw Techiki POLLUB, - Wydział Politologii, [ wersja do druku ]