kierunek:    specjalność:    rok:    semestr:
poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
08:00
09:30
Warsztaty medialne, KW, 30h, s.101(H)
dr W. Szymczuk
Origins of Signs and Language (ang.), WY, 15h, s.Aula(H)
prof. H. Kardela
I połowa semestru
Neuromodelowa., WY, 15h, s.217(Inform.)
dr hab. G. Wójcik
I połowa semestru
09:40
11:10
Seminarium magisterskie., SEM, 30h, s.217(Inform.)
dr hab. G. Wójcik
Origins of Signs and Language (ang.), KW, 30h, s.201(H)
dr A. Kołtun
Neuromodelowa., LAB, 15h, s.203(Inform.)
dr hab. G. Wójcik
I i II gr. co 2 tyg.
11:20
12:50
Fizyczne podstawy procesów poznawczych, WY, 30h, s.201(H)
prof. UMCS A. Łukasik
Neuromodelowa., WY, 15h, s.203(Inform.)
dr hab. G. Wójcik
W i LB co 2 tyg.
13:00
14:30
Kognitywna teoria decyzji, KW, 15h, s.201(H)
dr A. Kołtun
II połowa semestru
14:40
16:10
Kognitywna teoria decyzji, WY, 30h, s.101(H)
prof. M. Hetmański
Natural Language Processing (ang.), LAB, 30h, s.345(H)
dr hab. M. Wolski
Fizyczne podstawy procesów poznawczych, KW, 15h, s.Nr 3 Hum. parter(H)
dr M. Trybulec
co 2 tyg. od 9.03.2017 r.
16:20
17:50
Seminarium magisterskie., SEM, 30h, s.345(H)
dr hab. P. Giza
Seminarium magisterskie., SEM, 30h, s.80(Psych.)
prof. UMCS B. Gawda
Instytut Psychologii
Natural Language Processing (ang.), WY, 15h, s.345(H)
dr hab. M. Wolski
zajęcia prowadzone będą do godz. 17:05
Seminarium magisterskie., SEM, 30h, s.308(H)
prof. M. Hetmański
18:00
19:30
Seminarium magisterskie., SEM, 30h, s.235(H)
dr hab. C. Mordka
Budynki: Szpital - Al. Kraśnickie 100-Szpital, dsA - ds "AMOR", - Fizyka, - Hotel, H - Humanik stary, Hum. Nowa - Humanistyka Nowa, Inform. - Informatyki, Psych. - Psychologii, PSK 4 - Sala seminaryjna Kliniki Neurochirurgii, Barak - ul.Sowińskiego, Inst.Sztuk - Wydz. Artystyczny, [ wersja do druku ]