kierunek:    specjalność:    rok:    semestr:
poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
08:00
09:30
Kognitywne teorie decyzji, KW, 15h, s.301(H)
dr M. Trybulec
I połowa semestru
09:40
11:10
Natural Language Processing (ang.), WY, 15h, s.345(H)
dr P. Konderak
Neuromodelowa., WY, 15h, s.203(Inform.)
dr hab. G. Wójcik
na zmianę z 15h[LAB]
11:20
12:50
Natural Language Processing (ang.), LAB, 30h, s.345(H)
dr P. Konderak
Neuromodelowa., WY, 15h, s.203(Inform.)
dr hab. G. Wójcik
na zmianę z 15h[LAB]
13:00
14:30
Fizyczne podstawy procesów poznawczych, KW, 15h, s.301(H)
dr M. Rządeczka
Co 2 tygodnie
Fizyczne podstawy procesów poznawczych, WY, 30h, s.Nr 2 Hum. parter(H)
prof. UMCS A. Łukasik
14:40
16:10
Kognitywne teorie decyzji, WY, 30h, s.345(H)
prof. M. Hetmański
16:20
17:50
18:00
19:30
Budynki: Szpital - Al. Kraśnickie 100-Szpital, dsA - ds "AMOR", dsZ - DS ZANA, - DS. KRONOS, D.CH. - Duża Chemia, - Fizyka, - Hotel, H - Humanik stary, Hum. Nowa - Humanistyka Nowa, Inform. - Informatyki, Psych. - Psychologii, PSK 4 - Sala seminaryjna Kliniki Neurochirurgii, Barak - ul.Sowińskiego, Inst.Sztuk - Wydz. Artystyczny, WPT PL - Wydział Podstaw Techiki POLLUB, - Wydział Politologii, [ wersja do druku ]