kierunek:    specjalność:    rok:    semestr:
poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
08:00
09:30
Origins of Signs and Language (ang.), WY, 15h, s.Nr 2 Hum. parter(H)
dr hab. P. Konderak
od godz. 8.45 po 45 minut co tydzień
09:40
11:10
Kognitywne teorie decyzji, KW, 15h, s.Nr 2 Hum. parter(H)
dr A. Kołtun
17.04,08.05,15.05,29.05 - spotkania po 4 godz.
Origins of Signs and Language (ang.), KW, 30h, s.Nr 2 Hum. parter(H)
dr hab. P. Konderak
11:20
12:50
Kognitywne teorie decyzji, KW, 15h, s.Nr 2 Hum. parter(H)
dr A. Kołtun
Fizyczne podstawy procesów poznawczych, WY, 30h, s.Nr 2 Hum. parter(H)
prof. UMCS A. Łukasik
13:00
14:30
Neuromodelowa., WY, 15h, s.203(Inform.)
dr hab. G. Wójcik
15 W , 15 LAB na zmianę co 2 tyg.
Kognitywne teorie decyzji, WY, 30h, s.Aula(H)
dr hab. M. Wolski
wykład wspólnie z dr.A.Kubiciem
Fizyczne podstawy procesów poznawczych, KW, 15h, s.Nr 2 Hum. parter(H)
mgr B. Fijołek-Soska
po 45 minut co tydzień
14:40
16:10
Seminarium magisterskie., SEM, 30h, s.345(H)
prof. UMCS P. Giza
Warsztaty medialne, KW, 30h, s.142(H)
mgr G. Lutosławska
16:20
17:50
18:00
19:30
Budynki: Szpital - Al. Kraśnickie 100-Szpital, dsA - ds "AMOR", dsZ - DS ZANA, - DS. KRONOS, D.CH. - Duża Chemia, - Fizyka, - Hotel, H - Humanik stary, Hum. Nowa - Humanistyka Nowa, Inform. - Informatyki, Psych. - Psychologii, PSK 4 - Sala seminaryjna Kliniki Neurochirurgii, Barak - ul.Sowińskiego, Inst.Sztuk - Wydz. Artystyczny, WPT PL - Wydział Podstaw Techiki POLLUB, - Wydział Politologii, [ wersja do druku ]