kierunek:    specjalność:    rok:    semestr:
poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
08:00
09:30
Kognitywne teorie decyzji, KW, 15h, s.301(H)
dr hab. M. Trybulec
stacjonarnie od godz.8:00-9:30
Kognitywne teorie decyzji, WY, 30h, s.334 Hum.(Hum. Nowa)
dr hab. M. Trybulec
zdalnie Teams
Ogłoszenie, CW, 10h, s.209(H)
dr X.
W TRAKCIE SEMSTRU TRYB ZDALNY MOŻE BYĆ ZASTĄPIONY TRYBEM STACJONARYM
09:40
11:10
Semiotyka reklamy, KW, 30h, s.301(H)
dr A. Mierzwińska-Hajnos
stacjonarnie od godz.9:45-11:15 (przedmiot wybieralny)
Antropologia poznawcza, WY, 15h, s.139(H)
dr hab. M. Kociuba
zdalnie Teams, I poł. sem.
11:20
12:50
Filozofia nauk przyrodniczy., KW, 30h, s.301(H)
prof. UMCS A. Łukasik
stacjonarnie od godz. 11:30- 13:00
13:00
14:30
Antropologia poznawcza, KW, 15h, s.301(H)
dr hab. M. Kociuba
stacjonarnie od godz.13:15-14:45, I poł. sem.
14:40
16:10
Neuroaestheti., KW, 30h, s.Czyt. Bibl. WFiS(H)
dr hab. M. Krawczyk
stacjonarnie od godz.15:00-16:30
Neuroaestheti., WY, 15h, s.209(H)
dr hab. M. Krawczyk
zdalnie Teams, I poł. sem.
16:20
17:50
Filozofia nauk przyrodniczy., WY, 15h, s.536(Hum. Nowa)
prof. UMCS A. Łukasik
zdalnie Teams, od godz. 16:20-17:05
18:00
19:30
Budynki: Szpital - Al. Kraśnickie 100-Szpital, dsA - ds "AMOR", dsZ - DS ZANA, - DS. KRONOS, D.CH. - Duża Chemia, - Fizyka, - Hotel, H - Humanik stary, Hum. Nowa - Humanistyka Nowa, Inform. - Informatyki, Psych. - Psychologii, PSK 4 - Sala seminaryjna Kliniki Neurochirurgii, Barak - ul.Sowińskiego, Inst.Sztuk - Wydz. Artystyczny, WPT PL - Wydział Podstaw Techiki POLLUB, - Wydział Politologii, [ wersja do druku ]